Sociala frågor i skymundan vid regeringens möte om flygstrategin
Transport & Logistik 21 Mars, 2018

Sociala frågor i skymundan vid regeringens möte om flygstrategin

Av: Unionen Opinion

Den 21 mars var det dags för regeringens uppföljningsmöte av En svensk flygstrategi som lanserades av förra ministern Anna Johansson i januari 2017. Det var ett välkommet initiativ av nuvarande Tomas Eneroth att följa upp vad som gjorts hittills och dela med sig av tankarna framåt.

Unionen deltog i egenskap av det fackförbund som organiserar kabinpersonal och tjänstemannasidan av “markpersonalen”. En av Unionens viktigaste frågor i flygbranschen är så kallad forumshopping av sociala villkor. När bolagen väljer det land med sociala rättigheter som ger sämst utdelning till de anställda. Här kan du läsa Unionens senaste debattartikel i frågan.

En svensk flygstrategi återfinns en helt avsnitt som handlar om rättvisa villkor och sund konkurrens. Unionen ser att dessa frågor är extremt eftersatta  i branschen och uppföljningsmötet visade att det återstår väldigt mycket arbete för regeringen både globalt och på EU-nivå. När Tomas Eneroth berättade om framgångarna med flygstrategin nämndes endast de sociala frågorna i förbifarten.

Klimatfrågan, flygsäkerhet, drönare och målet att Arlanda ska bli nordens ledande flygplats är bra och viktiga frågor. I dessa och andra frågor finns en framtidstro och stora förhoppningar. Gällande kabinpersonalens arbetsvillkor går utvecklingen åt motsatt håll.

Unionen efterfrågar ett helhjärtat engagemang för att förändra situationen. Sveriges regering måste vara fanbäraren av den svenska modellen och behöver intensifiera insatserna inom EU och FN-organet ICAO för att sätta stopp för kabinpersonalens allt sämre arbetssituation.

Comments are closed.