Skapa en kultur på arbetsplatsen så alla vet vad som gäller
Media & Kommunikation 8 Februari, 2019

Skapa en kultur på arbetsplatsen så alla vet vad som gäller

Av: Unionen Opinion

Uppkopplad eller avkopplad? Vårt arbetsliv är i förändring, ständig uppkoppling, öppna kontorslandskap, den mobila tillgängligheten och multitasking påverkar oss.

Vad händer med oss när all tid blir möjlig arbetstid? Hur ska vi förhålla oss till det gränslösa arbetslivet? Och vad ska vi göra när mobilen blir ett beroende?

Med avstamp i dessa frågor arrangerade Resumé och Unionen Fredagen ett frukostseminarium om digitaliseringens påverkan på arbetslivet.

Föreläsning om hjärnans möjligheter och begränsningar

Tomas Dalström, journalist, föreläsare och författare av boken ”Din hjärna från 2008 är effektivare än den du har idag. Så kan du återställa den” inledde med att föreläsa om hjärnan och gav tips på hur du som individ kan göra för att tackla problem.

Tomas berättade att multitasking minskar den egna produktiviteten med 40 %. Vidare menade Tomas att det kan hjälpa att skriva policys på arbetsplatsen för att uppnå förändring. En annan enkel sak är att du kan bestämma dig för att till exempel inte ha telefonen i närheten på möten för att öka närvaron.

Skapa tydlighet genom att jobba med kulturen

Därefter följde ett panelsamtal med Judith Wolst, entreprenör och digital strateg, Tomas Dalström, och Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen med moderator Fredrik Svedjetun, chefredaktör på Resumé.

En mobil- och mejlpolicy är ofta ett bra verktyg för att komma tillrätta med tillgängligheten

Henrik berättade att det är viktigt att jobba med vilken typ av kultur som ska finnas på en arbetsplats för att alla ska veta vad som gäller. En mobil- och mejlpolicy är ofta ett bra verktyg för att komma tillrätta med tillgängligheten eftersom tillgänglighet är en del av arbetsplatsens kultur.

Henrik berättade också att det är arbetsgivaren som har ansvar och behöver vara tydlig med vad som gäller angående medarbetarnas tillgänglighet.

Judith Wolst avslutade med att säga:

– Tidsinställ mejlen om du av någon anledning behöver jobba på kvällen.

Comments are closed.