Sjukförsäkringen behöver en helrenovering
Nyhet 22 December, 2020

Sjukförsäkringen behöver en helrenovering

Av: Unionen Opinion

Det är bra att 180-dagarsprövningen stoppas tillfälligt, men många brister i sjukförsäkringen kvarstår. Den ska inte lappas och lagas, utan behöver ses över som helhet. 

För några veckor sedan gick regeringen och samarbetspartierna ut med beskedet att undantaget ”särskilda skäl” vid dag 180 ska förändrats så att fler har möjlighet att slutföra sin rehabilitering. Och den 21 december föreslog regeringen en tillfällig bestämmelse som gör att samtliga prövningar vid dag 180 stoppas fram till dess att den föreslagna lagändringen träder i kraft i mitten av mars.

Förändringen av undantaget vid dag 180 är viktig, liksom den tillfälliga bestämmelsen. Men vi får inte luras att tro att bristerna i sjukförsäkringen är lösta i och med detta. Unionen vill att samtliga förslag som presenterades av utredningen En trygg försäkring med människan i centrum genomförs. Utredningens förslag utgör en helhet, som bland annat bidrar till att skapa en bättre jämvikt mellan försäkringens krav på omställning och försäkringens understöd vid rehabilitering. Det regeringen och samarbetspartierna har gjort så här långt är att plocka ut enskilda förslag ur denna helhet. Ett tydligt exempel är att förändringarna vid dag 180 inte har efterföljts av de konsekvensändringar av prövningen vid dag 365 som behöver ske för att rehabiliteringskedjan ska följa en logisk linje. I utredningen betraktades de här två förslagen som en enhet – så till den grad att kostnaderna för förslagen inte analyserades var för sig, utan tillsammans. Sjukförsäkringen är för viktig för att bli en bricka i ett förhandlingsspel. Regeringen och samarbetspartierna måste nu ta sitt ansvar för helheten.

Comments are closed.