Intervju Självklart förhandlar vi om utvecklad anställningstrygghet
Kompetensutveckling och utbildning 2 April, 2019

Självklart förhandlar vi om utvecklad anställningstrygghet

Av: Unionen Opinion

PTK, där Unionen ingår, har meddelat att man tänker ingå förhandlingar med Svenskt Näringsliv om en utvecklad anställningstrygghet. Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen förklarar varför.

– För att förstärka anställningstryggheten vill vi förhandla om förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, snabb omställning och ekonomisk trygghet när man är mellan jobb. Det är en högt prioriterad fråga för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert.

Så vad betyder egentligen ”utvecklad anställningstrygghet”?

– Anställningstrygghet har handlat om antalet år man varit anställd på en arbetsplats. Det är nu i förändring. Idag sitter tryggheten också i den kompetens du har. Arbetslivet utvecklas i väldigt snabbt tempo och olika yrken därmed. Det gör att du behöver ha tillgång till kompetensutveckling när du behöver det – för att klara av det jobb du har idag eller för att få ett nytt jobb när du vill eller måste. Enkelt förklarat så är det vad utvecklad anställningstrygghet betyder för oss.

Varför har ni fattat det här beslutet nu?

– Det är ett bra tillfälle. Såväl fackliga organisationer som näringsliv och politiker vet att kompetensförsörjning är en brinnande fråga i Sverige just nu. Näringslivet är i behov av människor med rätt kompetens, och vi vill att det är våra medlemmar som ska kunna erbjuda den. Det kräver att tjänstemän lättare kan kompetensutveckla sig – både för att klara sina nuvarande jobb och för att kunna få ett nytt jobb när man vill eller behöver. Det handlar om att ha tid och råd med kompetensutveckling. Här har arbetsgivarna ett ansvar att ta.

Näringslivet är i behov av människor med rätt kompetens, och vi vill att det är våra medlemmar som ska kunna erbjuda den.

– Det skulle också kunna vara höjt studiebidrag till yrkesverksamma, att fler högskoleutbildningar funkar så att man kan plugga samtidigt som man jobbar, fler korta utbildningar på yrkeshögskolan etcetera. Men vi vill också att det ska finnas en väg till snabb omställning när man blir uppsagd. Människor ska inte fastna i arbetslöshet och utanförskap.

På vilket sätt värnar Unionen om medlemmarnas anställningstrygghet?

– Arbetsrätten i form av anställningsformer och regler för uppsägningar är helt avgörande för att skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar. Det måste alltid finnas en saklig grund för en uppsägning för en uppsägning eller omplacering. Vi kommer aldrig att acceptera en situation där folk kan sägas upp utan giltiga anledningar, avslutar Niklas Hjert.

Comments are closed.