Samtal om jobben på Radiotjänst med politiker från riksdagen samt lokal nivå
Media & Kommunikation 12 Februari, 2018

Samtal om jobben på Radiotjänst med politiker från riksdagen samt lokal nivå

Av: Unionen Opinion

Den 16 oktober 2017 föreslog en enig public service-kommitté att “tv-licensen” slopas och ersätts med en individuell public service-avgift, som alltså samlas in via skattsedeln. Den ska alla över 18 år med beskattningsbar inkomst betala och taket på avgiften föreslås ligga på 1308 kronor per år.

Om Radiotjänst avvecklas kommer många av Unionens medlemmar bli av med jobbet och det skulle vara ett hårt slag på individnivå men även för Kiruna.

För att få mer information och för att visa att frågan är viktig för Unionen åkte bland annat Martin Linder till Kiruna för att träffa politiker, fackklubben och ledningen på Radiotjänst.

Ovisshet råder

Det var ett bra samtal och bland alla som var på mötet fanns en samsyn att man vill att jobben ska finnas kvar i Kiruna oavsett vilket beslut som tas efter valet. Om Radiotjänst inte längre ska bedriva insamlingen av public service-avgiften måste nya tjänstemannayrken till Kiruna. Radiotjänst är den största arbetsgiven i tjänstemannasektorn i kommunen. Det  handlar om jobb för 240 personer. Men just nu råder ovisshet. Det finns ingen information att få.

Unionen kämpar för jobben på Radiotjänst

Tidningen Norrländska Socialdemokraten mötte upp för en intervju.

Det blir säkert tillfälle att återkomma till frågan längre fram igen.

Unionens politik för media och kommunikation

Unionen har en politik för branschen media och kommunikation. Politiken handlar om mediestöd, public service, reklamskatt och moms, trygghet i olika former, egenföretagares villkor och kompetensutveckling. Läs politiken i sin helhet eller i korthet.