Så ökar vi jobbtryggheten för framtiden
Nyhet 28 Maj, 2020

Så ökar vi jobbtryggheten för framtiden

Av: Unionen Opinion

Det sätts inte sällan likhetstecken mellan anställningstrygghet och LAS, men verklig anställningstrygghet är något mycket bredare än så. Arbetsmarknaden har på många sätt förändrats de senaste åren, och kommer att fortsätta göra det – för förändring är som vi vet den enda konstanten.

– Tryggheten sitter inte bara i antalet anställningsår. Trygghet handlar också om dina möjligheter att hitta jobb, att du har rätt kompetens för de arbeten som finns idag och imorgon, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Digitaliseringen och automatiseringen påverkar såväl vilka arbetsuppgifter vi gör, som vilka jobb som finns. Och oväntade skeenden som corona-krisen kan skynda på förändringen av hela branscher, precis som 90-talskrisen gjorde det.

– Tittar man i backspegeln kan man konstatera att för 20 år sedan jobbade vi inte på samma sätt som idag, och om fem-tio år kommer våra arbetssätt och att ha förändrats ytterligare, säger Martin Linder.

Därför behöver du även veta att du har möjlighet att utveckla dig, hålla dig àjour och uppdaterad. För kompetens ger trygghet.

– De flesta vet att man behöver förkovra sig för att hänga med, men att det sedan sker är både samhällets, arbetsgivarens och individens ansvar. Det måste finnas relevanta kurser och utbildningar, och du måste ha tid och ekonomisk möjlighet att lära, säger Martin Linder.

Men jobb inte bara förändras, vissa försvinner. I Sverige räknar man med att det finns ungefär fem miljoner jobb, och att cirka 450 000 av dem försvinner varje år – samtidigt som nya tillkommer.

– Därför har vi landat i att anställningsskyddet är viktigt, arbetsgivare ska inte få säga upp dig på godtyckliga grunder, men det är inte tillräckligt. Om du blir uppsagd, vilket man blir ibland, är det viktigt att du får professionell hjälp av en omställningsorganisation. De har visat sig vara duktiga agenter när det gäller att få ut människor i jobb igen, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt.

Du behöver också ett rimligt ekonomiskt skydd när du är mellan jobb, vilket Unionen menar är mer än a-kassa.

– Om du backar 40 år så hade vi ett betydligt bättre skydd genom det offentliga systemet, det har successivt nedmonterats. Ibland påstås det att det här inte är ett problem för tjänstemän, men idag finns det tjänstemän som inte ens kvalificerar sig för a-kassa, säger Martin Wästfelt.

Dessutom finns det en grupp som ofta glöms bort i den här diskussionen. En grupp som är extra utsatta och otrygga – de visstidsanställda. Och då pratar vi inte om ett fåtal individer, utan en knapp femtedel av arbetsmarknaden. En realitet vi inte kan bortse ifrån.

– Vi behöver se över möjligheten att visstidsanställa, även om det för vissa grupper är en väg in på arbetsmarknaden. Men framförallt vill vi att den här gruppen ska ha motsvarande förmåner som tillsvidareanställda när man är mellan jobb. Även visstidsanställda behöver få hjälp vid omställning och ett bättre ekonomiskt skydd, säger Martin Wästfelt.