Så mycket har korttidsarbetet minskat – bransch för bransch
Nyhet 9 December, 2020

Så mycket har korttidsarbetet minskat – bransch för bransch

Av: Unionen Opinion

Under coronapandemin har ersättningen för korttidsarbete varit den enskilt mest effektiva åtgärden för att hålla företag på fötterna och därmed rädda jobb.

Systemet innebär att företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kan minska arbetstiden och lönen under en begränsad tid. Det sker i överenskommelse med det lokala facket, och ska godkännas av Tillväxtverket. Ändå uttrycks ofta en rädsla för att systemet ska felutnyttjas, och därmed ge staten onödiga utgifter. Och självklart ska stödet inte användas för att hålla igång företag som är på fallrepet av helt andra skäl. Men Unionens olika kartläggningar bland medlemmar och klubbar visar att så snart företag ser möjlighet att växla upp igen, så minskar användningen korttidsarbetet. Och eftersom vi har cirka 700 000 medlemmar i privat sektor, så ger det sannolikt en bra bild av hur användningen av korttidsarbete har utvecklats i näringslivet i stort. I våras korttidsarbetade 21 procent av våra yrkesverksamma medlemmar. I oktober hade andelen minskat till fem procent.

Så mycket har korttidsarbetet minskat i olika branscher

Andel medlemmar i en bransch som korttidsarbetade i våras, respektive i oktober.

Total andel 21 % 5 %
Industri & teknik 34 % 7 %
– varav verkstadsindustrin 38 % 8 %
– varav basindustrin 30 % 11 %
Handeln 23 % 6 %
IT och telekom 11 % 3 %
– varav IT 23 % 8 %
Service och tjänster 26 % 7 %
– varav besöksnäringen 56 % 30 %
Farmaci och hälsa 18 % 4 %
Organisationer och föreningar 19 % 9 %
Media och kommunikation 19 % 6 %
Transport & logistik 28 % 6 %

Skillnaden mellan branscher är alltså stor. Skillnaden inom en bransch kan också var stor. En grossist som exempelvis huvudsakligen levererar till hotell och restaurang kan ha det tufft, medan en grossist som framförallt levererar till matvarubutiker kan gå bra. Ja, det här är faktiskt så invecklat att behovet av korttidsarbete kan skifta inom ett och samma företag. Och 76 procent av våra klubbar säger att deras arbetsgivare använt sig av korttidssystemet på flexibla sätt, bland annat genom att minska arbetstiden i olika stor utsträckning för olika personalgrupper. De säger också att systemet de facto har förhindrat uppsägningar. De allra flesta företag använder alltså systemet så som det var tänkt.

Korttidsarbete har sedan det sjösattes alltså visat att det är ett bra instrument för att rädda livskraftiga företag och jobb i samband med en tillfällig ekonomisk kris. Men säg det system som inte kan bli bättre. Unionen vill bland annat att: Den som korttidsarbetar ges bättre möjlighet att kompetensutveckla sig. Att inkomsttaket höjs eftersom arbetsgivare med stor andel högkvalificerad personal nu missgynnas. Och att det här blir ett beständigt system, eftersom kriser kommer och går. (Här kan du läsa mer ingående om våra förbättringsförslag.)

Det är viktigt att företag erbjuds möjligheten till korttidsarbete även under första halvan av 2021. Men tiden börjar bli knapp. Regeringen måste se till att lagstiftningen kommer på plats så snart det bara går. Med ett stärkt system kan företagen snabbt vara redo när konjunkturen vänder uppåt igen. Det håller vi tummarna för!