Så löser vi framtidens kompetensförsörjning
IT & telekom 6 September, 2018

Så löser vi framtidens kompetensförsörjning

Av: Unionen Opinion

Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden i grunden. Kompetens blir lätt föråldrad, det som var standard igår kan vara inaktuellt imorgon.

Livslångt lärande blir en nödvändighet för att hänga med i utvecklingen. Därför vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som de inte räknar med att få via sin arbetsgivare. Samtidigt är varken högskolan eller studiemedelssystemet anpassade för yrkesverksamma. Det är allvarligt och nu krävs omfattande reformer.

Samtal med politiker

Därför ordnade vi i Unionen ett företagsbesök på IT-bolaget Orango i Malmö för att samtala med riksdagskandidater från södra Sverige om vikten av kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Det var ett trevligt och livligt samtal men till stora delar är de flesta överens och har så varit under längre tid. Nu är det hög tid att sluta vara så överens och istället gemensamt se till att lösa framtidens kompetensförsörjning.

Unionens reformförslag för framtidens kompetensförsörjning

 1. Ett studiemedelssystem anpassat för yrkesverksamma. Endast tre procent av studielånet för högskolestudier gick förra året till studenter över 39 år. Systemet fungerar inte för yrkesverksamma som behöver vidareutbilda sig. För att ändra på det behöver till exempel bidragsbeloppet höjas för dem som behöver utbilda sig av arbetsmarknadsskäl. Fribeloppet behöver också höjas så att det blir lättare att kombinera arbete på deltid med studier utan att studiemedlet minskas av arbetsinkomsten och åldersgränserna behöver flyttas uppåt.
 2. Fler högskoleutbildningar anpassade till yrkesverksammas behov. Regeringen måste ge universitet och högskolor tydliga direktiv att utbildningsinsatser som riktar sig till yrkesverksamma ska prioriteras högre än idag. Resurstilldelningssystemet behöver också i större utsträckning än i dag gynna utbildningar som både innehållsmässigt och till formen riktar sig till och är anpassade efter yrkesverksammas förutsättningar.
 3. Fler kortare utbildningar på yrkeshögskolan. För att snabbare komma åt kompetensbristen och underlätta yrkesverksammas vidareutbildning måste fler kunna läsa enstaka kurser inom yrkeshögskolan. Det behöver också finnas fler kortare utbildningsprogram.
 4. Högskolorna ska erbjuda validering av reell kompetens. Personer som befinner sig mitt i yrkeslivet och som behöver vidareutbilda sig har betydligt fler kompetenser än vad som finns dokumenterade på papper. För att korta utbildningstiderna behöver möjligheterna till validering av befintlig kompetens bli bättre än idag. Det här kan bli viktigt inte minst vid en konjunkturnedgång, när många blir uppsagda och behöver ta sig vidare på arbetsmarknaden.

Fråga en politiker

Du har väl inte missat möjligheter att skicka en fråga direkt till en politiker. Gå in på framtidssäkra.nu och fråga.

På bilderna

 • Marina Åman, 2:e vice ordförande, Unionen
 • Kristian Randel, HR-chef, Orango
 • Niels Paarup-Petersen och Ebba Krumlinde, Centerpartiet
 • Louise Eklund, Liberalerna
 • Torsten Elofsson, Kristdemokraterna
 • Tobias Billstrom och Emma Köster, Moderaterna
 • Hillevi Larsson, Elin Gustafsson, Rikard Larsson och Socialdemokraterna
 • Emma-Lina Johansson, Vänsterpartiet

Comments are closed.