Så driver du förändring när din bransch har disruptats
Nyhet 21 Augusti, 2018

Så driver du förändring när din bransch har disruptats

Av: Unionen Opinion

I en tid då digitalisering, trender och nya konkurrenter kan stöpa om en bransch över en natt gäller det att ha förmågan till innovation och att driva förändring. På ICA har det lett till stora omställningar – såväl i kundfokus som i ledarskap och i synen på kompetens. 

– Vi måste attrahera de människor som kan ta täten i snabba förändringar, säger Åsa Daxberg, Head of talent attraction och recruitment på ICA.

Med en bakgrund som affärsutvecklare i telekombranschen har Åsa Daxberg över tio års erfarenhet av att leda förändringsprocesser. Den erfarenheten ledde till att hon år 2015 gav ut Happy Talent – en bok om hur man jobbar långsiktigt för att attrahera rätt medarbetare. Sedan ett år tillbaka jobbar hon på ICA där hon ansvarar för rekrytering och Employer Branding – en stor utmaning i en bransch som på kort tid har disruptats.

– Den ökade digitaliseringen är inte unik för oss, den påverkar alla företag i alla branscher. Men detta i kombination med andra trender skapar en komplexitet i förändringen.

Åsa Daxberg talar om en branschglidning – i dag går många ut och äter på restaurang lika ofta som de spenderar pengar på att laga mat själva – något som traditionellt varit ICA:s kärnerbjudande. Detta i kombination med nya aktörer på marknaden, ökad e-handel, global konkurrens och hemleveranser skapar helt nya spelregler. De företag som inte klarar av att driva innovativa förändringar i denna verklighet kommer att få det tufft.

– En av de största utmaningarna i det här är att vi plötsligt konkurrerar om exakt samma kompetens som de flesta andra arbetsgivare gör. Det tror jag är ett uppvaknande för många. Man är van att söka kompetens i sin egen bransch, men det går inte längre – därför måste vi lära om och förstå hur vi attraherar och tar tillvara rätt kompetens, säger hon.

Som ett led i detta har ICA genomfört ett omfattande arbete för att utveckla en helt ny medarbetarstrategi och beteendekultur. Slutsatsen av detta – som nu ska leda vägen framåt för ICA – är att den viktigaste kompetensen framöver är förmågan att hela tiden lära nytt.

–  I en digitaliserad värld kan trender och kundbehov förändras över en natt, då gäller det att vara på tå och snabbt kunna ställa om.

–  Rent krasst handlar det om att ha en förändringsförmåga, både på individnivå och som företag.

Åsa Daxberg menar att experter och specialister kommer att behövas även i framtiden – men att den viktigaste kompetensen av alla kommer att vara förmågan att lära sig nytt – de som vill vara anställningsbara framöver måste inse det.

Men den här omställningen ställer inte bara krav på kandidaterna – den ställer minst lika höga krav på företagen, menar Åsa Daxberg. På ICA handlar det mycket om att förändra beteenden genom att jobba innovativt och få med sig medarbetarna på den resan.

– En stor utmaning i dag är att förändra attityden hos medarbetare, från tron att kunskap är någonting man får till att kunskap är någonting man också själv ansvarar för. Den attitydförändringen jobbar vi mycket med nu, bland annat genom föreläsningar och plattformar som möjliggör lärande som är anpassat för individen.

Ytterligare en viktig förändring som ICA jobbar med nu är synen på kompetens och rekrytering där stort fokus nu riktas mot att bygga mångfald för att öka innovationsförmågan.

– I dag vet alla att en större mångfald är viktig för innovationskraften. Därför är det helt nödvändigt att skapa en större acceptans och att inkludera människor med olika bakgrunder. I grunden handlar det om att hitta ett nytt sätt att värdera kompetens. Man kan inte utgå från vissa kravprofiler längre. I stället måste vi tänka: vad kan den här människan bidra med?

För att hitta rätt medarbetare med rätt inställning måste man givetvis vara attraktiv som arbetsgivare också. Dagens talanger har höga krav och förväntar sig ett bra bemötande. Detta menar Åsa Daxberg är någonting som många arbetsgivare behöver jobba med.

–  Det här är mitt favoritområde som jag gärna pratar om – hur man attraherar rätt människor.  Det som är lätt att glömma bort är att de bästa kandidaterna givetvis har höga förväntningar på bemötande och möjligheter hos arbetsgivare. De har helt andra förväntningar när de söker jobb, och om hur rekryteringsprocessen går till. Man behöver ha större fokus på kandidaterna och hur de blir bemötta, säger Åsa Daxberg.

Ytterligare förändringar som står i fokus på ICA nu är synen på ledarskap och uthållighet. Det går inte att vara chef i dag utan att kunna leda förändring och att vara uthållig, menar Åsa Daxberg.

– Visst är det kul att komma med nya idéer och att vara innovativ, men det är uthålligheten som avgör om du kommer att lyckas skapa en varaktig förändring eller inte.

Åsa Daxberg tycker att ICA har kommit en bra bit på vägen i de här förändringarna men att de fortfarande har en lång väg kvar att gå.

– ICA är ett blomstrande företag, därför blir de här förändringarna lite tuffare för oss. Många kanske ännu inte förstår varför man behöver lägga ner en massa tid och energi för att ha rätt kompetens själv. Men det kommer att behövas och vi lägger stort fokus på att implementera detta tankesätt nu. Sedan har vi detta i fokus när vi rekryterar framåt – att hitta människor som själva tar ansvar för sin egen utveckling.