Riksdagsledamöter besökte SSAB tillsammans med Martin Linder
Industri & Teknik 5 December, 2017

Riksdagsledamöter besökte SSAB tillsammans med Martin Linder

Av: Unionen Opinion

Besöket startade med en rundvandring i masugn och valsverk. En imponerande verksamhet där grunderna för järnproduktion i princip varit desamma i snart 1000  år. Den historiken tillsammans med att Oxelösund i år har haft en masugn igång i 100 år gör att huvudfokus för besöket var ännu mer spännande.

HYBRIT ett projekt som Unionen kan ställa sig bakom och försöka bidra till politisk vilja och handlingskraft för att det ska bli verklighet. Om initiativet lyckas innebär det en unik möjlighet för Sverige att ställa om till ett mer hållbart samhälle och ett stort bidrag till att Sverige kan nå uppsatta klimatmål för 2045.

Unionen är positiva till utvecklingen trots att det innebär förändrade kompetensbehov och risk att vissa jobb försvinner. Genom att göra dessa investeringar stärks företagets konkurrenskraft vilket bevarar och skapar nya jobb på sikt. Det understryker vikten av ett väl fungerande system för livslångt lärande samt kontinuerliga och strategiska investeringar i medarbetarnas kompetensutveckling av företagen.

Martin Linder understök vikten av en bred samverkan för att nå Sveriges och världens klimatmål.

“Det är när politiken, fackförbund och arbetsgivare går samman i denna typ av fråga som vi får saker att hända.”

 

Med på besöket var Jasenko Omanovic (S), Maria Malmer Stenegard (M), Johan Hultberg (M), Marco Venegas (Mp) och Penilla Gunther (KD).
Från Unionen: Martin Linder och Philippe Fernström, Public Affairs Manager, samt Patrick Sjöholm, klubbordförande och regionordförande Östra Sörmland/Gotland.