Replik: “Det duger inte att skylla på LAS”
Media & Kommunikation 15 Januari, 2019

Replik: “Det duger inte att skylla på LAS”

Av: Unionen Opinion

Det här är en debattreplik som Unionens samhällspolitiska chef skrev i Resumé 15 januari 2019.

Om LAS gör att hela verksamheten och samtliga arbetstillfällen – står på spel – som reklamprofilen Fredrik Jerlov skriver i Resumé 14 januari 2019 – är det snarare ett bevis på något annat fel i verksamheten än turordningsreglerna. Har företaget inte satsat på kompetensutveckling av personalen? Har de inte haft tillräckligt långsiktiga strategier? Har affärsmodellen blivit förlegad?

Det duger inte att skylla på LAS.

Jag håller med om att LAS inte slår lika mot alla företag – de företag som har kollektivavtal har en helt annan – och betydligt bättre – utgångspunkt. En byrå som har kollektivavtal kan alltid förhandla med facket om företaget behöver göra personalförändringar eller andra typer av förändringar, där facket förstås inte heller vill att arbetstillfällen ska gå förlorade.

Det finns en myt – framförallt hos byråer – om att kollektivavtal är tungrott och otidsenligt och att det är någonting för stora företag. Det är precis tvärtom.

90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal. I kommunikationsbranschen är motsvarande siffra bara ungefär 10 procent.

Det är dåligt för kommunikationsbranschen och det är dåligt för de personer som jobbar inom den. Ett kollektivavtal är ett kvitto på att ett företag jobbar med hållbarhet även vad gäller personalen. Med ett kollektivavtal är arbetstagare och arbetsgivare överens om arbetstid och arbetsmiljö.

Utan kollektivavtal får de anställda ett begränsat inflytande över sin arbetssituation och de får ofta ingen tjänstepension, som ju ingår i kollektivavtalet.

Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad i stort och riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Inte bara fackförbunden slåss för detta – även arbetsgivarorganisationer tycker likadant: politikerna ska hålla sig borta från LAS och turordningsreglerna.

Det är arbetsmarknadens parter som är bäst lämpade att sköta förhållandena på svensk arbetsmarknad.

Tillsammans utgör vi en del av grunden till det samhällsbygge som gjort Sverige till ledande kunskapsnation med hög sammanhållning och jämlikhet. Det gynnar arbetstagarna, det gynnar företagen och det gynnar svensk konkurrenskraft.

Svensk arbetsmarknad befinner sig i förändring. Globaliseringen och digitaliseringen är starka krafter som medför stora konsekvenser för arbetets innehåll och organisering. Det påverkar alla. Inte minst kommunikationsbranschen, som befinner i sig i frontlinjen av den tekniska utvecklingen och där många arbetsuppgifter kommer att försvinna när de digitaliseras.

I en sådan värld är det oerhört viktigt med lösningar som är flexibla och effektiva samtidigt som de säkerställer stabilitet och långsiktighet. LAS har gjort det möjligt för parterna att komma överens om omställningsavtalen. Det har varit oerhört värdefullt, inte minst för alla de privatanställda tjänstemännen som har fått hjälp till nya jobb.

Comments are closed.