Regeringens apoteksförslag löser inte grundproblemet
Farmaci & Hälsa 16 Mars, 2018

Regeringens apoteksförslag löser inte grundproblemet

Av: Unionen Opinion

Det är välkommet att regeringen vill satsa på apoteken. Men tyvärr ger man inte tillräckliga förutsättningar att genomföra förslagen, skriver Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen i en replik.

Regeringen vill slå fast i lag att apotekens grunduppdrag enbart handlar om läkemedel och Annika Strandhäll kommer i sin debattartikel med flera bra förslag.

Det är välkommet att regeringen vill tydliggöra apotekens grunduppdrag. Dessvärre löser inte allmänna skrivningar i lag grundproblemet, att ersättningen för apotekens samhällsuppdrag är otillräcklig. Kommer regeringen att ersätta apoteken fullt ut för sitt definierade grunduppdrag? Frågan måste ställas – eftersom regeringen envisas med att retoriskt kontrastera läkemedel mot de varor som erbjuds i apotekens egenvårdsavdelning. Det ekonomiska ersättningssystem som regeringen ansvarar för ger inte apoteken betalt för hanteringen av receptläkemedel, än mindre för den kvalificerade rådgivning som personalen erbjuder.

Därtill måste vi från Unionens sida fråga oss varför regeringen skjuter frågan om apoteksteknikers vara eller icke vara i receptkedjan till Läkemedelsverket? Och vi undrar också varför man inte lyfter detta i debattartikeln utan endast presenterar detta, och några punkter till, på regeringens hemsida? Apoteksteknikerna erbjuder med sin kompetens en avlastning till de farmaceuter som ansvarar för säkerhet och rådgivning kring receptläkemedel. Regeringen borde redan nu avfärda idén om att det på något sätt skulle utgöra ett problem – vilket det definitivt inte gör.

Unionens tre viktiga medskick för att komma tillrätta med några av de problem som målas upp är:

  1. Låt apotekstekniker fortsatt vara behjälpliga i receptkedjan.

    Farmaceuter och apotekstekniker är beroende av varandra redan idag. Det råder brist på farmaceuter i Sverige. De två personalgrupperna arbetar nära och är i många fall är beroende av varandra för att över huvud taget hinna med arbetsdagen.

  2. Ge apoteksteknikeryrket skyddad titel.

    Vi vill att man kvalitetssäkrar apoteksteknikers kompetens där endast de som utbildat sig minst 1,5 år får kallas för apotekstekniker. Om man enligt förslag ändå ska göra det med Läkemedelsansvarig så varför inte samtidigt göra det för apotekstekniker?

  3. Ge de anställda tid till kompetensutveckling.

    Vi vill att kompetensutveckling ska ske på arbetstid vilket ofta är svårt i en pressad arbetssituation. Hur tänker regeringen att detta ska gå till rent praktiskt?

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen

Comments are closed.