Regeringen föreslår ny finansiering av public service
Media & Kommunikation 12 April, 2018

Regeringen föreslår ny finansiering av public service

Av: Unionen Opinion

 

Bra med flera nya förslag för att stärka public service oberoende – men nu är det hög tid att presentera en lösning om vad som händer med jobben på Radiotjänst i Kiruna.

Regeringen föreslår i dag i att radio- och tv-avgiften avskaffas och att finansieringen i stället tas in via skattsedeln, genom en individuell public service-avgift. Samtidigt föreslår man en rad åtgärder för att stärka oberoendet.

Fredrik Ostrozanszky, utredare inom media och kommunikation på Unionen, svarar på frågor.

Flera förslag presenteras för att stärka public service oberoende. Vad tycker Unionen om det?

– En av de viktigaste frågorna har hela tiden varit att oberoendet ska garanteras. Att flera av förslagen syftar till det är positivt. Det är viktigt att detta sker transparent. Och att regeringen tillsätter en utredning om public service-företagens oberoende är tillräckligt garanterad är också positivt.

Finansieringen av public service förslås ändras. Från att insamlingen sker via Radiotjänst i Kiruna till att insamlingen sker via skattsedeln. Hur ser ni på det?

– Unionen håller med om att dagens finansieringssystem inte längre är hållbart och att ett nytt måste införas. Det ska vara hållbart, legitimt och stärka public servicebolagen och bidrar på så sätt till oberoendet från kommersiella och politiska intressen. Vi hade helst av allt sett att ansvaret på något sätt låg kvar hos Radiotjänst i Kiruna, men framåt måste fokus ligga på att våra medlemmars kompetens tas till vara i Kiruna.

Det leder in till nästa fråga. Radiotjänst är den största arbetsgiven i tjänstemannasektorn i Kiruna. Vad händer med jobben nu?

– Bra fråga. Vi i Unionen har under en längre tid försökt få svar på detta. I februari var bland annat Unionens förbundsordförande Martin Linder på Radiotjänst i Kiruna och träffade politiker för att försöka få svar. Men än så länge har vi inte fått några svar på våra frågor. Det är hög tid för det nu! Våra medlemmar på Radiotjänst lever varje dag i ovisshet. De vet ingenting och det är inte hållbart.

Comments are closed.