Rapport – Unionens politik för ökad trygghet bland egenföretagare
Arbetsmarknad 29 Maj, 2018

Rapport – Unionens politik för ökad trygghet bland egenföretagare

Av: Unionen Opinion

Både socialförsäkringarna¹  och arbetslöshetsförsäkringen är i mångt och mycket utformade i en tid då normen på arbetsmarknaden var fasta anställningar. Idag ser verkligheten annorlunda ut.

Allt fler driver egen firma, och många varvar och kombinerar olika typer av kortare eller längre anställningar med inkomster från egen firma (så kallade kombinatörer). Statistik från Skatteverket visar att antalet företag i Sverige ökat stadigt varje år sedan 1990-talet. År 2016 fanns det 1,2 miljoner företag i Sverige, varav merparten, cirka 885 000 av dessa företag, saknade anställda.

Intresset för att starta eget företag är generellt sett stort bland unga idag. Enligt en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Unionen, säger fyra av tio unga tjänstemän i privat sektor att de troligen skulle vilja jobba som egenföretagare under sitt arbetsliv.Men många avskräcks på grund av osäkerhet kring vad som skulle hända vid exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning. Det är begripligt.

Studier visar att egenföretagare nyttjar socialförsäkringarna i lägre utsträckning än anställda.3 Det kan bero på att egenföretagare som grupp har mindre behov av dem, men det kan även bero på att det är svårare för egenföretagare att använda försäkringarna. I den här rapporten redogör vi för några av de svårigheter som finns idag, både när det gäller socialförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen.

Med socialförsäkringar menar vi i denna rapport den allmänna sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, som Försäkringskassan ansvarar för.

Du kan läsa rapporten i sin helhet HÄR.

1 Med socialförsäkringar menar vi i denna rapport den allmänna sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen som Försäkringskassan ansvarar för.

2 Svarande var en panel bestående av 1024 privatanställda tjänstemän under 36 år. Svarsfrekvens 53 procent och enkätens fältperiod var 24 maj–12 juni 2017. Bland dem som uppger att de inte vill starta eget företag uppger en femtedel att det viktigaste skälet till det är osäkerhet kring hur det skulle bli vid till exempel föräldraledighet, sjukdom, pension med mera. Undersökningen genomfördes av Novus, på uppdrag av Unionen.

3 Inspektionen för socialförsäkringen 2012, SOU 2014:74, Anxo & Eriksson 2015.