Rapport: Hur sjuka är tjänstemännen?
Nyhet 26 November, 2019

Rapport: Hur sjuka är tjänstemännen?

Av: Unionen Opinion

Sjukförsäkringen är en central del av det svenska trygghetssystemet. Den behövs för att ge inkomsttrygghet åt alla på arbetsmarknaden som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Med en välfungerande sjukförsäkring och sjukskrivningsprocess kan fler snabbare ta sig tillbaka till arbete där deras kompetens och erfarenhet tas tillvara.

2016 släppte Unionen för första gången statistik över långa sjukfall bland privatanställda tjänstemän, helt unika siffror framtagna av Alecta. Här presenteras nu en uppdatering över de privatanställda tjänstemännens sjukfrånvaro under perioden 2008-2018, för sjukfall pågående mellan 90-365 dagar. Det redovisas även viss offentlig statistik hämtad från Försäkringskassan.

I denna rapport finns också ett längre avsnitt om vilka förändringar Unionen vill se för att vi ska nå en lägre sjukfrånvaro och ett mer hållbart arbetsliv – så som ett stärkt förebyggande arbete och en förbättrad rehabilitering på arbetsplatsen.

Klicka här för att ladda ner rapporten.