Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om en utvecklad anställningstrygghet
Arbetsmarknad 12 Juni, 2020

Rapport från parternas arbetsgrupper inför förhandlingarna om en utvecklad anställningstrygghet

Av: Unionen Opinion

Nu presenteras en rapport som ger ett underlag till de fortsatta förhandlingarna om en utvecklad anställningstrygghet. Anställningstrygghet, omställning och kompetensutveckling är viktigt för tjänstemännen i privat sektor. För Unionens del sköts förhandlingarna av PTK. Unionen ingår i PTK och PTK:s mål i förhandlingarna är att stärka anställningstryggheten för förbundens medlemmar. Parterna har antagit ett brett perspektiv på frågan om anställningstrygghet, en fråga som innehåller betydligt mer än bara lagen om anställningsskydd.

Arbetsmarknadens parter som förhandlar om en utvecklad anställningstrygghet enades i december om att göra uppehåll i förhandlingarna. Samtidigt presenterades en avsiktsförklaring om förhandlingarna skulle pausas och att tre arbetsgrupper skulle tillsättas och arbeta fram ett underlag inför de fortsatta förhandlingarna. Arbetsgrupperna har sedan dess arbetat självständigt och följer den satta tidsramen. Nu presenteras en rapport som innehåller tre olika slutrapporter från arbetsgrupperna.

Rapporten behandlar:

  • Anställningsskyddsregler (Erland Olausons arbetsgrupp)
  • Ett förstärkt system för omställning (Cecilia Fahlbergs arbetsgrupp)
  • Kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (Anders Ferbes arbetsgrupp)

I och med avsiktsförklaringen och den här rapporten har parterna kommit längre och djupare in i frågorna än tidigare. Tidplanen har hållits, trots den pågående krisen (Covid19).

  • När vi utvecklar anställningstryggheten är det viktigt att de förändringar som görs blir hållbara över lång tid framåt. Med den här rapporten kommer vi att komma väl förberedda till förhandlingsbordet, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef i Unionen.

Arbetsgrupperna har presenterat sina underlag för alla tre parter och rapporten görs nu tillgänglig för fortsatt förankring i respektive organisation.

PTK:s utgångspunkt är att arbetsmarknadens parter ska komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden, då det skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara överenskommelser som gynnar företag, anställda och samhället.

  • Det är avgörande för den svenska modellens framtid att politikerna håller sitt löfte och att parterna tar sitt ansvar att utveckla arbetsmarknaden genom att fortsätta att förhandla. Att fack och arbetsgivare skapar gemensamma lösningar har gett oss en av världens bäst fungerande arbetsmarknader, säger Martin Wästfelt.

Förhandlingarna återupptas i augusti och ska vara klara i slutet av september. Rapporten finns att läsa på PTK:s hemsida och du når den genom att klicka här.