Intervju Principöverenskommelse om etableringsjobb har undertecknats
Arbetsmarknad 21 November, 2017

Principöverenskommelse om etableringsjobb har undertecknats

Av: Unionen Opinion

Integrationen av nyanlända på svensk arbetsmarknad har under en lång rad år varit bristfällig. Det tar för lång tid för nyanlända att få sitt första arbete. Vi har utmaningar att lösa situationen för vissa arbetslösa unga och för personer som saknar nödvändig, grundläggande utbildning. Dessa grupper står långt från arbetsmarknaden och behöver få möjlighet att etablera sig.

Nu har arbetsmarknadens parter enats om att det är avgörande att göra förändringar som har verklig betydelse för att förbättra möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Alternativet är att problemen i samhället kommer att bli mycket stora och svåra att överblicka.

Den här överenskommelsen är en viktig del för att lösa etableringsutmaningen, men det är inte hela lösningen. Det är viktigt att vi samtidigt fortsätter med snabbspår, ökade möjligheter för validering av kompetens och möjligheter till utbildning

”Det unika med överenskommelsen är att individen står i fokus. Att kollektivavtal gäller och att den anställde får rimliga villkor. Statens bidrag hamnar direkt hos den anställde, istället för att gå via arbetsgivaren som andra initiativ innebär. Det gör det hela mycket enklare för arbetsgivarna än dagens anställningsstöd. Idag avstår många arbetsgivare för att de uppfattar stöden som byråkratiska och krångliga.” säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.

”Det är inget färdigt avtal, utan en principöverenskommelse. Vi måste, innan vi ingår ett bindande kollektivavtal vara säkra på att staten tillhandahåller vad som krävs för en helhetslösning.” avslutar Niklas Hjert, förhandlingschef i Unionen

Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen i avsikt att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

De lösningar som vissa riksdagspartier tidigare har presenterat skulle tränga undan kollektivavtalet och har sämre förutsättningar att lyckas. Lösningar som parterna kommer överens om har bättre förutsättningar att lyckas i praktiken eftersom vi kan se till att de blir verklighet på arbetsplatserna.