Prevent: Checklista kränkande särbehandling
#Arbetsmiljöveckan 21 Oktober, 2019

Prevent: Checklista kränkande särbehandling

Av: Unionen Opinion

Prevent har tagit fram en ny checklista kopplat till kränkande särbehandling, som är gratis att ladda ner, eller fylla i digitalt på webben. Checklistan innehåller frågor om din verksamhets arbete för att minska riskerna för kränkande särbehandling. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och lagkrav. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med arbetsmiljöombudet eller annan facklig företrädare.

Här hittar du checklistan hos Prevent.