Plattformsekonomins utmaningar och möjligheter i fokus på global konferens
Plattformsekonomin 28 September, 2018

Plattformsekonomins utmaningar och möjligheter i fokus på global konferens

Av: Unionen Opinion

I helgen träffas människor från hela världen i Hongkong på konferensen Sowing the Seeds: Platform Cooperatism for Asia. En av deltagarna är Victor Bernhardtz, ombudsman för digitala arbetsmarknader på Unionen.

Ombudsman för digitala arbetsmarknader? Vad är din roll på Unionen?

– Jag arbetar med att förstå den svenska plattformsekonomin och knyter kontakter och bygger nätverk med plattformsaktörer.

Det handlar om att utveckla vår kunskap kring vad som händer med arbetslivet och arbetsmarknaden när digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar och utmaningar.

Varför deltar Unionen i den här konferensen?

– Just nu ser vi att plattformsekonomin växer över hela världen och även om den långt ifrån är dominant på arbetsmarknaden ser vi att den sannolikt kommer att breda ut sig allt mer.

Det innebär att företag, fackföreningar och politiker står inför nya utmaningar. Vi i Unionen har jobbat förhållandevis länge med den här frågan.

Vi vill ligga långt fram i tanke och vision, för att kunna delta i utvecklingen och styra den i en hållbar riktning.

Vi vill ligga långt fram i tanke och vision, för att kunna delta i utvecklingen och styra den i en hållbar riktning.

Givetvis med främsta fokus på behoven hos våra medlemmar – de som arbetar som utförare i plattformsekonomin. Utförare är det vi kallar den som tar ett uppdrag som en plattform förmedlar.

Vad vill ni att plattformar som förmedlar arbete ska göra?

– Vi vill att de ska teckna kollektivavtal. Plattformsekonomin går alldeles utmärkt att integrera i den svenska partsmodellen.

Flera plattformsföretag har redan i dag kollektivavtal, några av dem med Unionen. Vi hoppas såklart att fler vill följa efter.

Flera plattformsföretag har redan i dag kollektivavtal, några av dem med Unionen. Vi hoppas såklart att fler vill följa efter.

Den svenska partsmodellen är för övrigt en mycket flexibel konstruktion som är och alltid har varit under utveckling.

Är det några särskilda utmaningar  som du fått höra om på årets konferens hittills?

– Det finns stora skillnader i utmaningar kring vad plattformsekonomin innebär för utförare, beroende på var i världen man befinner sig.

Vi i Sverige har helt andra förutsättningar än vad de har i exempelvis Ostasien, där vi befinner oss. Ett exempel handlar om hur arbetare har organiserat sig historiskt.

Här är det vanligare med kooperativ, ibland med flera hundra tusen medlemmar. Hur de möter en digital organisering av arbete skiljer sig jämfört med oss.

Oerhört lärorikt och inspirerande att lyssna till för mig och ger mig nya idéer till strategier att ta sig an plattformsekonomins utmaningar.

Comments are closed.