Debatt Plattformsekonomin tar över
Nyhet 8 Juni, 2017

Plattformsekonomin tar över

Av: Unionen Opinion

Det handlar inte längre bara om att hyra ut sin bostad eller låta andra åka med i sin bil. Delningsekonomi, eller plattformsekonomin som den utvecklade varianten kallas, har växt till betydligt fler branscher än så. Nu handlar det om att din chef snart kan vara en app. Att du som tjänsteman kanske kompletterar en fastanställning med uppdrag mot olika plattformar. Detta innebär både fördelar och utmaningar. Framförallt innebär det förändringar.

Maria Eriksson, frilansskribent som ligger bakom projektet 366DaysofSharing.com, förkroppsligar denna förändring.

– När jag började hyra ut min toalett via appen Airpnp tog det inte många dagar innan den nämndes i en interpellationsdebatt i riksdagen. ”Hur ska vi beskatta detta?” var frågan som ställdes till finansminister Magdalena Andersson.

Hittills har plattformsekonomin främst handlat om att dela tjänster och saker med varandra, men i framtiden kommer den även påverka tjänstemän.
Olika branscher påverkas självklart olika. En gemensam nämnare är att det skapas mötesplatser online som kopplar ihop kunder och leverantörer som kan rationalisera bort arbetstillfällen, eller förändra sätter vi jobbar på.
– Det är möjligt att fler kommer arbeta under lite annorlunda former än vad vi är vana vid eller adderar olika uppdrag utöver den traditionella anställningen, säger Fredrik Söderqvist, utredare på Unionen och fortsätter:
– Plattformen har potentialen att bli ett verktyg för att förenkla transaktioner mellan människor på arbetsmarknaden. Om vi lyckas lösa de regleringsmässiga utmaningarna, och på så vis gör det enklare för plattformsföretag att fokusera på att utveckla kvaliteten på sina tjänster, kan detta bli en mycket spännande utveckling.

Det finns redan idag plattformar som förmedlar uppdrag i en rad branscher och tjänstemannayrken – i en ny studie visar Unionen att svenska företag redan använder plattformar för att utföra uppdrag inom webbutveckling, grafisk design, datorprogrammering, marknadsföring och kommunikation, texthantering (copy och översättning), och administration. Det rör sig dock om en mycket låg andel av företagen.
– Plattformar lämpar sig väl för branscher som redan idag använder sig mycket av konsulter och frilansare. Samtidigt ska vi inte låsa oss vid att plattformsutförare nödvändigtvis behöver vara frilansare eller egenföretagare. Många av de större plattformsföretagen idag må själva anse att deras utförare inte är arbetstagare, men detta har sedan ogiltigförklarats av domstolar i ett flertal länder. Plattformen kan vara ett verktyg för etablerade företag att bättre nå ut med sina varor och tjänster till bredare marknader. Om fler lär sig använda dessa verktyg kommer fenomenet växa, menar Fredrik Söderqvist.

Ingen kan i dag säga exakt hur plattformsekonomin kommer att påverka olika branscher och yrken. Men när Unionen försöker titta i spåkulan utifrån läget i dag och hur de här modellerna att arbeta kan påverka de olika branscher som Unionen sammansluter kan det komma att se ut såhär:

Bygg och fastighet
Trenden är att mötesplatserna mer och mer blir digitala och branschen kommer troligen inte behöva lika mycket mankraft som tidigare. Om applikationer som exempelvis Airbnb blir mer inriktade på B2B så
kan mycket att förändras för fastighetsbranschen.

Energi och miljö
Även här handlar det om fler digitala mötesplatser som kan förändra branschen.

Farmaci och hälsa
Du kan redan möta vårdpersonalen online via exempelvis mindoktor.se och kry.se. Det blir helt enkelt mer effektiva möten, men än så länge klarar inte apparna de svårare uppdragen och samt fått en del kritik kring sina upplägg och medicinska bedömningar. Frågan är vad som är nästa steg?

Handel
Det finns redan plattformar som samordnar fabriker och tillverkare i Asien med konsumenter i Europa. Som konsument hoppar du över flera led och mellanhänder. Tictail är ett annat exempel på en plattform som har ritat om kartan. Det är enkelt för alla att starta en egen butik eller en del av en butik online. Trenden är tydlig – det kommer ständigt nya plattformar som skapar nya marknader.

Industri och teknik
Du sitter vid din dator och utför ett jobb, men rent hypotetiskt kan du lika gärna göra det vartsomhelst i världen. Företagen kan lägga ut alla uppgifter på olika plattformar och nå experter världen över.

Konsult och finans
Det finns idag plattformar som förmedlar konsulttjänster och fler kan det bli i framtiden. De uppdrag som ligger närmast att hamna på plattformar är de rutinbaserade.

Media och kommunikation
Inom media har frilansande länge varit vanligt. Här finns redan plattformstjänster som förmedlar uppdrag. Likaså här är det rimligt att tro att det kommer att börja med mer rutinbaserade arbetsuppgifter, som t ex att göra ut original utifrån färdiga mallar snarare än att ta fram hela reklamkampanjer.

Organisationer och föreningar
Olika former av upprop som initieras genom till exempel Facebook blir allt vanligare, vilket leder till mer ”temporära” eller nischade ideella organisationer uppstår med hjälp av sociala medieplattformar.

Transport och logistik
Det finns många plattformar som arbetar med transport och logistik. De företag som kommit längst med självkörande fordon är de etablerade bilföretagen som Ford och Volvo. Men plattformsföretag som Uber liksom Google Wazw och Tesla jobbar också på saken.

Comments are closed.