Plattformsekonomin passar i den svenska partsmodellen
Plattformsekonomin 16 Januari, 2019

Plattformsekonomin passar i den svenska partsmodellen

Av: Unionen Opinion

Den 15 januari 2019 träffade vi i Unionen socialdemokrater i närings- och arbetsmarknadsutskottet för att prata om plattformsekonomin, ibland även kallad gigekonomin eller delningsekonomin.

Victor Bernhardtz, Unionens expert på området och ombudsman för digitala arbetsmarknader. Du var med på mötet, vad lyfte ni?

– Det var ett trevligt och positivt möte där vi lyfte flera aspekter. Bland annat gav vi vår nulägesanalys av plattformsekonomin i lokal och global kontext.

Framförallt ville vi berätta att vi ser att plattformsekonomin har en given plats inom den svenska partsmodellen, där arbetsmarknadens parter förhandlar om villkoren som ska gälla.

Men går det? Är inte plattformsekonomin något helt nytt på arbetsmarknaden?

– Inte egentligen. Det som är nytt är att ny teknik har möjliggjort att digitala plattformar kan fungera som mötesplatser för de som utför arbete och de som vill ha arbete utfört. Tanken med sådana digitala plattformar är att uppdragsutförare och uppdragsgivare kan hitta varandra enklare än tidigare, med bättre matchning.

För att kunna dra nytta av ny teknik på det här sättet, utan att de som utför arbetet riskerar att utnyttjas, behövs kollektivavtal. Då säkerställer vi arbetstagares rättigheter samtidigt som vi bibehåller konkurrens på lika villkor.

Men kan ett plattformsföretag teckna kollektivavtal med Unionen i dag?

– Ja, vi tecknar gärna kollektivavtal med plattformsföretag i den privata tjänstesektorn, eftersom det är Unionens område.

I dagsläget har en handfull plattformsföretag i Sverige tecknat kollektivavtal, flera av dem med Unionen. Plattformsföretag som vill veta mer får gärna kontakta oss.

Comments are closed.