Över hälften av Unionens medlemmar arbetar i ett multinationellt företag – kan påverkas av det som händer i EU
Arbetsmarknad 9 Maj, 2019

Över hälften av Unionens medlemmar arbetar i ett multinationellt företag – kan påverkas av det som händer i EU

Av: Unionen Opinion

Snart är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. Vilka frågor som finns med i partiernas prioriteringar och hur de som väljs till parlamentet sedan agerar kommer påverka Unionens medlemmar eftersom många beslut tas på EU-nivå.

Hej Martin Linder, Unionens förbundsordförande.

Varför är EU viktigt för jobb i Sverige?

– Inom EU tas mängder av beslut som i slutänden kan påverka företag och anställda i Sverige. EU-länderna är den största marknaden för svenska företag och EU beslutar om hur EUs handel med resten av världen ska gå till – så visst blir besluten viktiga för utvecklingen i Sverige.

Hur påverkar det Unionens medlemmar?

– Över hälften av Unionens medlemmar arbetar i ett multinationellt företag och villkoren för handel och för den fria rörligheten inom EU påverkar givetvis en enskild medlems arbetssituation och möjligheter att få ett bra jobb i framtiden. Därför tycker vi i Unionen att samarbete, frihandel och konkurrens på lika villkor är viktigt.

Men är det bra att samarbete, frihandel och konkurrens på lika villkor bestäms av EU?

– EU-samarbete är bra. EUs så kallade inre marknad och handelsavtal med omvärlden skapar fler och bättre jobb i Sverige och i förlängningen för Unionens medlemmar. Jag hoppas att många av våra medlemmar använder sin röst för att påverka EU i de frågor som är viktiga för dem.

Unionen jobbar för att det skapas möjligheter för fler och bättre jobb i Sverige. Hur ser det ut inom EU?

– Europa behöver också fler och bättre jobb. Vi måste skapa konkurrensfördelar genom kvalitet, genom kunskap och innovation för att kunna ha bra löner och bra arbetsvillkor. Därför behöver Europa en långsiktig politik som fokuserar på investeringar i bland annat innovationer, utbildning och kompetens, forskning och inte minst klimatfrågor.

”Därför vill vi att EU alltid tar hänsyn till att vi i Sverige vill reglera villkor i avtal och inte i lag.

Är det någon lagstiftning eller avtal som Unionen vill undvika?

– Ja, EU-samarbetet kan bidra till mycket, men EU kan och ska inte göra allt. I många länder i Europa är fackliga organisationer inte lika starka som i Sverige. Det betyder att man inte har en fungerande partsmodell som vi har i Sverige. Då tvingas man ofta lagstifta istället, till exempel om lägstalöner och anställningsvillkor.

Det här är något som vi i Sverige reglerar via avtal istället för lagstiftning, vilket ger större flexibilitet och anpassningsmöjligheter exempelvis till branschspecifika förutsättningar. Det ger också en stabilitet i grunden att parterna på arbetsmarknaden är överens. Därför vill vi att EU alltid tar hänsyn till att vi i Sverige vill reglera villkor i avtal och inte i lag, något som vi i Sverige måste jobba hårt för att få övriga europeiska aktörer att förstå och respektera.

EU bör också understödja att kollektivavtalsmodellen får större fäste i hela EU och att man undviker att lagstifta kring den typ av frågor som våra avtal reglerar.

Hur kan partsmodellen utvecklas i Europa?

– Vi måste bli bättre på att visa vad som krävs för att våra europeiska vänner ska kunna få större inslag av partsreglering,  eftersom partsmodellen har så stora fördelar framför lagstiftning. Vad krävs för att vända trenden med minskad organisering? Vilka institutionella regelverk krävs för att locka fram avtalsregleringar nationellt? Hur förändrar man synen på fackligt engagemang i positiv riktning och vad krävs för förändringar av facken själva för att lyckas? Hur övertygar vi europeiska arbetsgivare att avtal är bättre än lag?

”För oss som fackförbund är det viktigt att politiken ger oss utrymme att utveckla partsmodellen.

Vad är den viktigaste frågan i EU-valet?

– Det beror förstås på vem du är. Om man tänker på ekonomin och hur man har det på jobbet så är det viktigt att stå upp för frihandel och öppenhet i en värld där allt fler politiker och medborgare är skeptiska till samarbete och därmed blir mer protektionistiska. För oss som fackförbund är det viktigt att politiken ger oss utrymme att utveckla partsmodellen istället för att lockas att stifta lagar i onödan.

”Jag tror att många också vill se en ambitiös klimatpolitik som är framtidsinriktad och lösningsfokuserad.

Jag tror att många också vill se en ambitiös klimatpolitik som är framtidsinriktad och lösningsfokuserad, där Unionens medlemmar på jobbet bidrar till smartare lösningar och innovation som möjliggör för företag och samhället i stort att ställa om.

”Sist men inte minst, så är en viktig fråga både för mig som medborgare och som ordförande att stå upp för grundläggande demokratiska principer.

Sist men inte minst, så är en viktig fråga både för mig som medborgare och som ordförande att stå upp för grundläggande demokratiska principer som rätten att fritt organisera sig, yttrandefrihet, fri press och att motverka de auktoritära krafter som växer sig allt starkare runt om i Europa. Det är i slutändan hur vi och alla andra Européer röstar som avgör sammansättningen i Europaparlamentet.

Comments are closed.