Olyckorna halverades med arbetsmiljöombudets hjälp
Nyhet 19 Mars, 2021

Olyckorna halverades med arbetsmiljöombudets hjälp

Av: Unionen Opinion

En tydligare vi-känsla, bättre rutiner och ett samarbete mellan företag och fack gjorde att antalet olyckor på Bergendahls foods centralager i Hässleholm minskade kraftigt. Foto: Arne Forsell/Bildbyrån.

Bergendahls food har sitt centrallager i Hässleholm. Här jobbar drygt 500 anställda. De har såväl en kontorsdel som lagermedarbetare, truckförare, plockare och ett eget åkeri med lastbilar som är ute och levererar matvaror till butiker. Det är alltså ett ställe där det pågår aktivitet nästan dygnet runt.

Jörgen Troedsborg och Conny Ohlsson på Bergendahls food.

– Det händer alltid något. På så sätt är det här en fantastisk arbetsplats, säger Jörgen Troedsborg, som är ordförande för Unionenklubben på företaget och huvudskyddsombud, vilket på Unionen kallas huvudarbetsmiljöombud.

Men allt som sker är inte bra. 2018 fick företaget ett inspektionsmeddelande av Arbetsmiljöverket, med det tydliga budskapet att det fanns en hel del saker att förbättra.

– Vi hade en trend som inte var bra gällande tillbud och olyckor, och det var något som vi absolut behövde arbeta mer intensivt med för att förhindra, säger Conny Olsson, HR-chefen för logistikavdelningen

Ett tillbud hos dem kan vara att en pall välter eller att en truck kör emot något.

– Det är inte bra om det är en stolpe, men skulle det vara en människa så är det allvarligt, säger Jörgen.

Conny och Jörgen började prata med varandra, i och med att de i grunden har samma mål; att arbetet ska flyta på samtidigt som kollegorna trivs och mår bra. Så småningom insåg de att det skulle krävs att en person la sitt fulla fokus på frågan för att verkligen få ordning på rutinerna. Så Jörgen hoppade över till att bli arbetsmiljösamordnare i ett år.

Ni kunde ha tagit en person utifrån, varför huvudskyddsombudet?

– Vi hade en bra kandidat, med stort engagemang, som är insatt i verksamheten och har god kontakt med kollegor. Startsträckan hade varit betydligt längre om vi valt att rekrytera en person utifrån, som först skulle orientera sig och skapa relationer, säger Conny.

Jörgen fick en del att bita i. Han började med att se över arbetsmiljöhandboken, men såg också till att man i högre takt utbildade anställda i arbetsmiljöarbete och första hjälpen. De skapade också en bättre struktur för riskbedömningar och skyddsronder.

– Vi tog fram en årskalender som visar när saker ska göras, vem som har ansvar och hur det följs upp, säger Jörgen.

– Ja, vi tog många stora kliv framåt, säger Conny.

Vad var svårast?

– Det är inte särskilt svårt att ta fram rutiner, utmaningen ligger i att få alla på företaget att förstå varför man ska följa dem. Allt ska ju genomsyra organisationen, säger Jörgen.

Men deras satsning och slit gav resultat. Fantastiskt goda resultat.

– Vi har halverat antalet olyckor, säger Conny.

Sommaren 2020 återgick Jörgen till sin vanliga roll som huvudarbetsmiljöombud och ordförande för fackklubben, samtidigt som tjänsten som arbetsmiljösamordnare permanentades. Och alla nya erfarenheter tog han tacksamt med sig.

– Det har varit lärorikt att sätta sig in i hur den andra parten tänker. Tillsammans kan vi lyckas lite bättre, säger Jörgen.

Det ligger i företags natur att vilja öka produktiviteten och tjäna mer pengar. Så att jobba med arbetsmiljö kan kännas som en pålaga. Varför har det varit värt för er att jobba med frågan?

– Kortsiktigt är det en kostnad, men långsiktigt är det en investering, säger Jörgen.

– Ja, ett bra arbetsmiljöarbete skapar ordning och reda, trygghet och trivsel. Så även med ingången produktivitet är frågan värd att ta på allvar, säger Conny.

Så något som började som ett problem, visade sig vara bra för företaget.

– När man tittar i backspegeln, vilket är hälsosamt att göra ibland, kan vi se att vi har fått bättre kontroll, ordning och reda på saker, konstaterar Conny.

Men att de har blivit bättre innebär inte att de har nått i mål, påminner de båda.

– Vi har ökat medvetenheten hos chefer och personal. Det pratas mer om arbetsmiljö, vilket är bra, men man blir aldrig fulländad. Det här är en långsam process, där det krävs ihärdighet och uthållighet, och behov av förbättringar kommer alltid att finnas, säger Conny.