Jämställdhet 12 Januari, 2018

Öka jämställdhetstakten!

Av: Unionen Opinion

Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Och det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän gör att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda. Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att det inte finns tydliga kriterier för lönesättning på deras arbetsplats, visar en Novusundersökning som Unionen låtit göra.

Nu är det viktigt att arbetsgivarna genomför lönekartläggningar och analyser varje år. Det är dessutom lagstadgat. Det krävs en aktiv handling från arbetsgivarsidan för att få en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser. Och arbetsgivarna måste se över sina rutiner så att det funkar att ha barn och göra karriär. Ytterst handlar det om att företagen förlorar pengar och kompetens på att inte vara jämställda.

 

Så räknade vi ut jämställdhetstakt:

För att räkna ut jämställdhetstakten har vi utgått från i vilken takt löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat under den senaste tjugoårsperioden och jämfört det med hur snabbt löneskillnaden skulle behöva minska för att helt jämnas ut på ett år. Beräkningarna visar att det skulle behöva gå 46 gånger snabbare än det gjort de senaste tjugo åren.

År 1996 var löneskillnaden 8 procent. Hade takten varit optimal så hade den skillnaden försvunnit på ett år. Istället har den minskat med 3,5 procentenheter på 20 år. Det ger en årlig takt på 0,175 procentenheter per år. Så istället för 8 procentenheter på ett år så minskar den med 0,175 procentenheter per år. 8 dividerat med 0,175 blir 45,714. Jämställdhetstakten skulle behöva vara 45,71 gånger snabbare för att jämna ut löneskillnaden på ett år.

Så räknade vi ut löneskillnaden:

Om man utgår från Medlingsinstitutets oförklarade lönegap om 7 procent och sedan utgår från löneökningar för Unionens medlemmar utifrån ålder enligt nedan:

Löneökningar (genomsnittliga löneökningar i respektive åldersintervall hämtade från Unionens lönestatistik för medlemmar)

  • 25-29 år  5,0 %
  • 30-39 år  4,0 %
  • 40-49 år  3,0 %
  • 50-65 år  2,0 %

Då blir skillnaden 2 030 000 över livet (40 år, från 25 till 65) för exempelkvinnan jämfört med mannen.

Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, dvs 25110.