Ojämn spelplan – panelsamtal om jämställdhet inom fotbollen
Organisationer & föreningar 14 Maj, 2019

Ojämn spelplan – panelsamtal om jämställdhet inom fotbollen

Av: Unionen Opinion

14 maj 2019 släppte Unionen sin rapport Ojämn spelplan som är ett resultat av fyra olika undersökningar och är den första fackliga rapport som dessutom visar på sambandet mellan ojämställdhet på toppen och de effekter det riskerar att ha på nästa generations fotbollsspelare.

På morgonen 14 maj hölls ett panelsamtal på Erikdalsbadet i Stockholm och här kan du se det.

Paneldeltagare

 • Martin Linder, Unionens förbundsordförande
 • Hans-Göran Elo, Förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen
 • Hedvig Lindahl, fotbollsproffs
 • Karin Redelius, professor GiH
 • Peter Mattsson, Idrottschef/Director of Sport, Riksidrottsförbundet
 • Moderator: Anja Gatu, journalist och författare inom sport, genus och mångfald.

Fokus tre områden; förutsättningar, föräldraskap och normer

Unionens lösningar

Lön och förutsättningar

 • Att Svenska Fotbollförbundet skyndsamt tar fram en handlingsplan för jämställda ersättningar för landslagsspelare med tydliga åtgärdsförslag och har större transparens gällande löner och ersättningar för landslagen.
 • Att Svenska Fotbollförbundet ska arbeta aktivt för att samtliga spelare i allsvenska klubbar ska få möjligheten att ha fotboll som heltidsjobb.
 • Att Svenska Fotbollförbundet utökar sitt finansiella stöd till damfotbollen.
 • Att Diskrimineringsombudsmannen bör granska arbetet med lönekartläggning och analys hos arbetsgivare inom elitidrotten.
 • Att staten bör vara tydligare i sina jämställdhetskrav på idrottsrörelsen vid fördelning av resurser vid särskilda satsningar.

Föräldraskap

 • Klubbarna och föreningarna ska bland annat främja jämställda förutsättningar för att förena en fotbollskarriär med ett aktivt föräldraskap och verka för jämställda löner.
 • Svenska Fotbollförbundet, vars mål är att utveckla fotbollen, bär ett ansvar att förändra förutsättningar för graviditet och föräldraledighet inom svensk fotboll.
 • Att staten ger i uppdrag till Centrum för Idrottsforskning att utreda hur elitidrottssatsning enklare kan kombineras med föräldraskap och föräldraledighet.

Normer och värderingar

 • Att klubbar och föreningar arbetar aktivt för att skapa lika förutsättningar för killar och tjejer som spelar fotboll.
 • Att satsningar behövs för att uppnå jämn könsfördelning på alla positioner och i alla organ, exempelvis domare, tränare, coach, sportchefer, styrelser, valberedningar, ordförandeposter
 • Att de allsvenska lagen ska främja jämställdhet och motverka könsdiskriminering.
 • Att fotbollsklubbar ska se över sina rutiner vid rekrytering av tränare till såväl pojk- som flicklag i syfte att uppnå en jämn könsfördelning.
 • Att klubbar och föreningar ska arbeta aktivt för att flickor ska vilja vara kvar inom fotbollen.
 • Att klubbarna aktivt ska verka för att pojkar och flickor värderas lika och att kön inte ska spela roll i verksamheten.
 • Att Riksidrottsförbundet inom ramen för elitsatsning tar fram riktlinjer och planer för kompetensutveckling för en karriär efter elitidrotten.
 • Att staten bör tillsätta en utredning som särskilt genomlyser hur skattesystemet kan göra det mer förmånligt för företag att sponsra jämställt.

Läs mer om rapporten här.