Intervju Nytänkande och mod – nycklar till framtidens arbetsliv
Nyhet 25 Juni, 2018

Nytänkande och mod – nycklar till framtidens arbetsliv

Av: Unionen Opinion

Ett uppkopplat och digitalt arbetsliv kräver nytänkande och mod. Sverige måste satsa på att underlätta för entreprenörskap, individen på att kontinuerligt utvecklas och utbildas.
– Det handlar om att bädda för ett livslångt lärande. Tillexempel kommer fackförbund som Unionen ha en viktig roll i framtiden att ta hand om sina medlemmar på nya sätt. Inte bara där de jobbar i dag, utan att se till att de är anställningsbara genom hela arbetslivet, säger Ola Ahlvarsson, VD Sime och entreprenör med fokus på digitalisering och utveckling.

Framtidens arbetsliv innebär både möjligheter och utmaningar. När enklare jobb försvinner i digitaliseringens spår måste det finnas möjligheter att ställa om. Det handlar om att vi kommer att behöva lära nytt genom hela livet, på olika nivåer. Skolor och lärosäten måste omfamna den nya tiden, liksom samhället, arbetsgivare och individen själv.
– Vi kommer att byta jobb oftare i framtiden än vad vi gör i dag. Det innebär att vi behöver lära nytt genom hela arbetslivet. Det handlar om ett livslångt lärande snarare är nio år i grundskola och tre år på gymnasiet och att öppna upp möjligheter för fler att bli digitala entreprenörer och skaffa ett flexibelt arbetsliv, säger Ola Ahlvarsson.

Nästa generations arbetsliv – en förändring likt den industriella revolutionen
Den moderna tekniken har redan format människors vardag och arbetsliv som det ser ut i dag. Även om olika branscher har kommit olika långt, där vissa ligger i framkant som media och bank och finans och andra har stora förändringar att vänta som transportsektorn.
– När jag tänker positivt på framtidens arbetsliv så är det ett arbetsliv där vi behöver arbeta mindre tack vare effektiva teknologier. Vi ser en förändring likt den industriella revolutionen. Och precis som vi tidigare jobbade 80-timmarsveckor och på lördagar kommer vi i framtiden inte behöva lägga lika mycket tid på jobb som vi gör i dag. 40-timmarsveckan kommer att spela ut sin roll, säger Ola Ahlvarsson.

Vad innebär det för arbetslivet?
– Om fabriker effektiviseras lika mycket som gränssnitten, så kommer det att försvinna tjänster och således arbetstillfällen. Vi kommer kanske att se fabriker helt utan människor. Vi måste ha ledare och lagstiftare som är beredda på det och som agerar på detta faktum på ett bra och sätt. Jag ser framför mig att man kanske till och med kommer att behöva beskatta datorerna så att vi på gemensam basis har råd att jobba mindre, säger Ola Ahlvarsson.

Framtidens arbetsliv handlar om reskill
Morgondagens arbetsliv kommer inte att se ut som dagens. Företagsledare och politiker måste förstå att det handlar om att skapa förutsättningar för folk att göra meningsfulla saker och att utvecklas.
– I en uppkopplad värld är det faktiskt lättare att starta och driva verksamheter. Men de verktygen finns inte i dag. Det är ganska få som kan entreprenörskap och här måste till en aktiv förändring. Vi måste helt enkelt satsa på att bygga entreprenörskap och på att kontinuerligt utvecklas och utbildas. Här ser jag att fackförbund som Unionen har en viktig roll för att alla ska få ett livslångt lärande, säger Ola Ahlvarsson.

Bra ledarskap kommer att inkludera livslångt lärande
Framtidens företag och företagsledare måste se möjligheterna med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen. Även på individnivå kommer det att krävas ett större ansvar för att hänga med.
– Jag tror att man kommer att lägga mer resurser på utbildning, både från samhällets och arbetsgivarnas håll, men också själv. Det handlar om hur vi tar våra verksamheter in i framtiden och går från exempelvis en lokal fysisk marknad till en internationell global, säger Ola Ahlvarsson.