Ny budget saknar reformer för företagens skriande kompetensbrist
Ekonomi 12 December, 2018

Ny budget saknar reformer för företagens skriande kompetensbrist

Av: Unionen Opinion

Idag fattar Riksdagen beslut om statens budget för 2019. Allt pekar på att Moderaterna och Kristdemokraternas budget vinner stöd i riksdagen. Unionen anser att viktiga reformområden är utelämnade. – Sverige står inför en framtida konjunkturnedgång. Tillgång på rätt kompetens är avgörande för om företag väljer att lokalisera sin verksamhet i Sverige. Vi behöver reformer som stärker Sveriges förmåga till omställning och gör svensk ekonomi mindre sårbar, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Unionen anser att budgetförslaget saknar reformer för att åtgärda företagens skriande kompetensbrist. Nu behövs en regering på plats som lägger en ändringsbudget där nödvändiga reformer finns med.

– Den snabba digitaliseringen av näringsliv och arbetsmarknad gör att det behövs ett mycket större fokus på omställning framöver. Tillgången på rätt kompetens är en av de mest avgörande faktorerna för om företag väljer att lokalisera sin verksamhet i Sverige, påpekar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Bygg ut yrkeshögskolan och anpassa studiemedelsystemet

En viktig pusselbit för att främja det livslånga lärandet är att bygga ut yrkeshögskolan och göra den mer tillgänglig för personer mitt i livet.

– Yrkeshögskolan kan snabbt bidra till att minska bristen på kvalificerad arbetskraft och kan därmed leda till fler jobb i Sverige. Det är olyckligt att den planerade stora utbyggnaden av yrkeshögskolan saknas i budgeten, säger Katarina Lundahl.

Även studiemedelssystemet behöver reformeras och anpassas så att redan yrkesaktiva kan få möjlighet att läsa vidare.

Skapa etableringsjobb

Sverige måste bli mycket bättre på att öppna dörren till arbetsmarknaden för personer som idag står långt ifrån den.

– Unionen anser att modellen med etableringsjobb är viktig och vi vill att en kommande regering ser till att få etableringsjobben på plats, säger Katarina Lundahl.

Fel att spara på arbetsmiljö och fackmedlemskap

Unionen oroas också av att budgetbeslutet innebär att Arbetsmiljöverket tvingas till besparingar och att avdragsrätten för fackavgiften slopas.

– I en tid av höga sjukskrivningstal och utmaningar i arbetsmiljön är det fel prioritering att dra ner på Arbetsmiljöverket. Det är också olyckligt att den nyligen införda avdragsrätten för fackligt medlemskap avskaffas. Sådan avdragsrätt finns för arbetsgivarnas motsvarande kostnader och behövs för att värna den flexibla och framgångsrika partsmodellen, menar Katarina Lundahl.

Comments are closed.