Nu finns jobb att söka
Nyhet 20 April, 2021

Nu finns jobb att söka

Av: Unionen Opinion

En radikal minskning i användningen av korttidsarbete, samtidigt som färre personer sägs upp och fler företag planerar att anställa folk. Det är läget på arbetsmarknaden just nu. Men än har det inte ljusnat på alla fronter. Unionens chefsekonom Katarina Lundahl summerar.

Det är positivt att läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras, trots att alla restriktioner fortfarande ligger fast. En anledning är att svensk industri går väldigt starkt, och ger bra draghjälp till delar av tjänstesektorn, som konsulter och företagstjänster. Det gör att till exempel att konsultbolagen nu expanderar och vill anställa.

– Här har Sverige också en tydlig fördel jämfört med en del länder i Europa, som är mer beroende av turism och besöksnäring. Dessa branscher har det fortsatt tufft även här, men utgör en relativt liten del av den svenska ekonomin. Vi har istället en stor kunskapsintensiv del av tjänstesektorn, som nu vädrar morgonluft. Det här gör att det finns jobb att söka. Problemet är att många av de som blivit av med jobbet- till exempel i restaurangbranschen, inte har den profil som efterfrågas. Kunskapsmatchning är det stora problemet på arbetsmarknaden just nu, säger Katarina Lundahl.

Arbetsmarknaden i mars  – Unionens 6 spaningar:

  1. Färre förhandlingar om uppsägning. I mars låg Unionens förhandlingar om uppsägningar och organisationsförändringar på i stort på samma nivåer som innan pandemin slog till. Det är en väldig scenförändring mot förra året. Antalet ärenden var nu i mars 60 procent lägre än i mars förra året och drygt 20 procent lägre än i oktober förra året.
  2. Ljusglimtar i byggbranschen. Det pekar på ett relativt stabilt arbetsmarknadsläge för de privatanställda tjänstemännen. Men det finns fortsatt tydliga skillnader mellan branscher. I mars kunde vi till exempel se att läget var fortsatt tufft inom delar av handeln där antalet förhandlingar ökade. Även inom delar av tjänstesektorn låg antalet ärenden relativt högt. En ljusglimt i mars var att antalet förhandlingsärenden i byggsektorn minskade jämfört med de senaste månaderna, efter en tid av mer ansträngt läge, vilket också stämmer överens med att stämningsläget i branschen har förbättrats under senare tid enligt, Konjunkturinstitutets barometerindikator.
  3. Radikal minskning av korttidsarbete. Unionen har under slutet på februari och början på mars frågat våra fackklubbar hur användningen av korttidsarbete nu ser ut, och jämfört med svaren vi fick i höstas respektive våras förra året. Bilden är tydlig; användningen av korttidsarbete har fortsatt minska. Antalet företag och organisationer som använder korttidsarbete halverades mellan våren 2020 och oktober, och hade i mars i år i sin tur halverats jämfört med i oktober. Men minskningen gäller inte alla. I de branscher som varit hårt drabbade under hela pandemin sjönk användandet av korttidsarbete mellan våren och oktober, men sedan dess har minskningen upphört och användandet snarare växt något.
  4. Fler anställer. Samtidigt ser vi också att företagens anställningsplaner har förbättrats avsevärt det senaste halvåret. I Konjunkturinstitutets mätningar har det konsekvent under de tre inledande månaderna av 2021 varit fler företag som angett att de kommer öka än som angett att de kommer minska antalet anställda framöver. I mars var nettotalet för hela näringslivet på samma nivå som månaden innan.
  5. Vänteläge på vissa håll. Sammantaget blir bilden att många företag sitter still i båten och inte drar ner ytterligare på tjänstemän. Den justering av arbetsstyrkan som behövt göras under krisen har redan gjorts och i de delar av ekonomin som nu går starkt har det istället börjat nyanställas. I de branscher som fortfarande är drabbade av krisen befinner sig många i ett vänteläge, försöker hålla ut och klarar sig med hjälp av de olika ekonomiska stöden. Det är väldigt viktigt att stöden till dessa branscher betalas ut snabbt, annars riskerar vi att se fler uppsägningar och konkurser.
  6. Fler fast i långtidsarbetslöshet. Även Arbetsförmedlingens siffror pekar på en fortsatt förbättring av läget på arbetsmarknaden i mars. Antalet personer inskrivna på Arbetsförmedlingen har sjunkit kontinuerligt sedan december. Även antalet personer som fått jobb har under de senaste månaderna legat på högre nivåer än under slutet på förra året. Men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Det är bekymmersamt. Utbildningsnivån bland de långtidsarbetslösa är dock högre än vad som var fallet i den här gruppen före krisen, vilket är positivt för deras jobbchanser när det vänder. Men jobb förändras, och de nya jobben är delvis andra än de gamla, så det är viktigt med kompetensutveckling och att matchningen fungerar.

Comments are closed.