Nu är det dags för action!
Nyhet 4 Juli, 2017

Nu är det dags för action!

Av: Unionen Opinion

Det var en fullsatt och enig panel på Unionens succéseminarium om robotisering och automatisering – där kompetensutveckling är lösningen.

Automatiseringen går allt fortare och det ställer höga krav på akademi, näringsliv och politik. Vad innebär automatiseringen och vad behöver vi åstadkomma för att dra nytta av de positiva effekterna fullt ut?

Trots spöregn och kyla blev Unionens seminarium om robotisering och automatisering en publiksuccé! Det var fullsatt till sista rad och en mycket namnkunnig och stark panel var enig i det mesta.

Fler och fler arbetsuppgifter blir automatiserade och robotiserade. Teknik ersätter i snabb takt funktioner inom yrkesgrupper som tidigare inte kunnat automatiseras. Det här leder till problem om människorna som utför arbete inte kompetensutvecklar sig – om och om igen.

Alla var också eniga att företag som satsar på kompetensutveckling av sin personal kommer stärka sin konkurrenskraft.

Panelen var mer eller mindre helt enig i att mer måste göras och att det måste göras snabbare. Utbildningssystemen hänger inte med, yrkesverksamma måste kunna studera under arbetslivet samt ha finansieringsmöjligheter, kompetens måste kunna valideras, alla kompetens ska räknas med och så vidare.

Ändå går det så väldigt långsamt.

Martin Linder avslutade panelsamtalet med två träffande repliker:

”I alla paneler jag är med i så är alla väldigt överens, men väldigt lite händer. Nu vill jag gå från att prata om vad vi ska göra till att prata om hur vi ska göra det”.

”Det är inte ny teknik vi ska vara rädda för, vi ska vara rädda för gammal teknik”

thomas@gedminas.se

thomas@gedminas.se

Panelen:
• Martin Linder, förbundsordförande, Unionen
• Thomas Andersson, professor i nationalekonomi, tidigare rektor och direktör, Högskolan i Jönköping och Vetenskap, Teknik och Industri vid OECD
• Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, (M)
• Jens Finnäs, vd för företaget Journalism++ Stockholm som ligger bakom boten roboten Marple
• Jannie Jeppesen, VD, Swedish EdTech Industry
• Jennie Nilsson, ordförande näringsutskottet, (S)

Några av Unionens kompetensutvecklingslösningar
1. Strategi för att möta automatiseringen. Företagen i Sverige måste ta fram en strategi för att möta digitaliseringen och automatiseringen.
2. Systematiskt arbete med kompetensutveckling. Idag ser vi att kompetensutvecklingsfrågan är förhållandevis lågprioriterad på många arbetsplatser. Ett systematiskt arbete med kompetensutveckling behöver komma igång på arbetsplatserna.
3. Regeringen måste ge ett tydligare uppdrag till högskolor och universitet. Högskolor och universitet måste få ett uppdrag att erbjuda utbildningar som är anpassade för yrkesverksamma.
4. Nytt finansieringssystem för yrkesverksamma. Det behövs ett trepartssystem som möjliggör finansiering under studieperioden. Det är idag svårt för yrkesverksamma att ta ledigt från jobbet för vidareutbildning då försörjningsbördan är omfattande för många