När företag jobbar globalt, måste vi också göra det
Nyhet 12 December, 2018

När företag jobbar globalt, måste vi också göra det

Av: Unionen Opinion

Vi jobbar internationellt, brukar det så fint heta. Varför ska ett fackförbund hålla på med det, undrar vissa medlemmar. Svaren är flera. Dels gör Unionen det av hjärte-skäl, av solidaritet med dem som har det sämre. Men man gör det också för att du och jag ska få en bättre jobbvardag här.

Vi lever i en global värld, där många svenskar jobbar på företag som sträcker sig långt över våra landsgränser. Och facket vill vara med och påverka alltifrån beslut om var företag förlägger sin verksamhet till vilken managementkultur som bör råda.

I Sverige är vi vana vid social dialog och att man ska lyssna på sina medarbetare. Vi vet att det ger bättre arbetsmiljö och mer lönsamma företag, så här är det allmänt accepterat. Men tittar man ut över världen så är det snarare unikt än vedertaget, säger Unionens internationella chef Magnus Kjellsson.

Jobbar med arbetsmiljöfrågor och jämställdhet  

Ja, emellanåt kallas Sverige för ”landet lagom”, men enligt World Values Survey, WVS, är Sverige ett av världens mest extrema länder. För fler svenskar tror på jämställdhet mer än Gud – och på arbetsplatser skriver vi under på gott ledarskap, kollektivavtal och att sätta stopp för sexuella trakasserier.

 Kan vi vara med och sprida vårt sätt att arbeta, istället för att (enligt oss) föråldrade idéer ska sippra in här, så vill vi gärna göra det. Med alla de gränsöverskridande företag som finns idag kommer det över tid bli svårt att upprätthålla vår modell här om samma företag inte respekterar arbetstagarna i andra länder. Din nästa chef kanske sitter på en annan kontinent där man ser helt annorlunda på föräldraledighet, och hen förstår inte alls varför du vill var hemma i över ett år.

Så Unionen, liksom andra svenska fack, är en del av en större fackföreningsrörelse – på nordisk, europeisk och internationell nivå. Man är medlemmar i internationella federationer uppdelade på branscher. Exempelvis åkte Unionen i höstas till ITF:s (som jobbar med transportsektorn) världskongress i Singapore, där man fattade beslut om hur man gemensamt ska påverka branschens utveckling de kommande åren.

 Unionen spelade en stor roll för att frågor om den skeva könsfördelningen inom transportsektorn och respekten för hbtq-anställda kom med i handlingsplanen. Hbtq-anställdas rättigheter ifrågasätts tyvärr världen över just nu, säger Magnus Kjellsson.

Unionen har även varit med och skapat globala ramavtal. Så sent som i våras signerades det senaste, med hygienföretaget Essity, som har 48 000 anställda världen över.

 En av våra viktigaste påverkanskanaler är de förtroendevalda på multinationella företag, som hjälps åt att lyfta frågor om bland annat hot, våld och förtryck, säger Magnus Kjellsson.

Sprider den framgångsrika svenska partsmodellen i världen

Och på Ikea och H&M har man fått till stånd globala allianser som innebär att man kan diskutera frågor som är gemensamma inom företaget oavsett vilket land man sitter i. För till och med stora svenska företag – som här i Sverige är kända för att vara bra arbetsgivare – kan ha en annan syn på sina anställda i andra länder. Exempelvis är det vanligt att företag i USA aktivt arbetar mot facklig organisering, man sysslar med så kallad union busting, vilket även Ikea, H&M och Electrolux har gjort.

 Vi hade ett fall med Electrolux 2015. På en spisfabrik i Memphis körde ledningen med ganska aggressiva metoder och skrämselpropaganda för att stoppa fackligt engagemang. Men tillsammans med Electrolux HR-avdelningen här och facken i USA, såg vi till att de anställda fick möjlighet att bilda fack och därmed verka för kollektivavtal. Tillsammans med Handels har vi sett till så att anställda i H&M-butiker på Manhattan och Long Island nu får organisera sig fackligt. Och i januari ska vår och Handels ordförande ha möte med Ikeas ledning för att diskutera liknande problem, berättar Magnus Kjellsson, säger Magnus Kjellsson.

Påverkar lagstiftning

Men de internationella samarbetena handlar som sagt inte bara om att förbättra arbetsförhållandena för människor i andra delar av världen – utan även här. På europeisk nivå jobbar man gentemot politiker inom EU, för att få till direktiv som påverkar lagstiftningen inom alla EU-länder.

 Ett exempel är visselblåsning. Där finns nu ett förslag som, om det klubbas igenom, ger ett bättre skydd till arbetstagare som berättar om oegentligheter, säger Magnus Kjellsson.

 Vi är glada över samarbeten där förbund i andra länder delar med sig av sina tips och erfarenheter, säger Magnus Kjellsson.

Comments are closed.