Avtal2020 30 Oktober, 2019

Martin Linder om Märket

Av: Unionen Opinion

Märket tar hänsyn till vad vi anställda vill ha, till företagens förutsättningar och hur det ser ut i omvärlden, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder.

– Som anställd vill jag ha högre lön, en bra arbetsmarknad med många spännande jobb som jag kan byta till, och jag vill ha goda arbetsvillkor. Allt det bidrar märket till, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

“Fler och bättre jobb skapas när vi tar hänsyn till företagens konkurrenskraft.”

– Det vi kallar märket är den modell vi har för lönebildning i Sverige, förklarar Martin Linder. Utrymmet för löneökningar avgörs av de branscher som är mest beroende av omvärlden. För när företagen kan konkurrera internationellt, skapas fler och bättre jobb för breda grupper människor. Och vi får förutsättningar att skapa ett bra arbetsliv med goda villkor.

Industrin är den delen av den konkurrensutsatta sektorn som påverkas mest av omvärlden. Därför är det industrin som sätter märket, det vill säga nivån för vilka löneökningar som arbetsgivarna kan bära.

– Sverige är så beroende av omvärlden, säger Martin Linder. Det får stora konsekvenser om vi sätter alldeles för höga eller för låga löneökningar, som avviker jämfört med andra länder. Om svenska företag tappar konkurrenskraft så drabbar det var och en av oss.

Men hur är det med löneskillnaderna mellan kvinnor och män, hur påverkas de av att industrin sätter märket?

– En stor fördel med vår lönebildningsmodell är att den verkligen har bidragit till att anställda i många olika branscher har fått mer pengar i plånboken. Både män och kvinnor, i både kvinnodominerade och mansdominerade sektorer, slår Martin Linder fast.

– Samtidigt har vi stora utmaningar med jämställdhet på arbetsmarknaden, fortsätter Martin Linder. Generellt har kvinnor inte samma förutsättningar till lön och karriärutveckling som män. Men det kan vi tyvärr inte lösa isolerat med lönebildningen. Det handlar om vad kvinnor och män finns i för yrken, hur vi värderar kvinnor och mäns arbete, men också det fortsatt ojämnställda fördelningen av ansvaret för hem och familj. Här finns mycket kvar att göra.

– Det som är så bra med märket är att det både tar hänsyn till vad vi som anställda vill ha, till företagens förutsättningar och hur det ser ut i omvärlden. Allt det har vi lyckats baka in i den här modellen för lönebildning. En modell som har visat sig fungera väldigt väl. Som fungerar väl nu, och som kommer att fungera väl i framtiden, avslutar Martin Linder.

Se filmen med Unionens förbundsordförande, Martin Linder, där han förklarar mer om märket.

För att läsa mer om Avtal2020, klicka här.