Marina Åman: “Det går på tok för långsamt att skapa ett jämställt arbetsliv”
Nyhet 11 Mars, 2020

Marina Åman: “Det går på tok för långsamt att skapa ett jämställt arbetsliv”

Av: Unionen Opinion

Ett jämställt samhälle kräver ett jämställt arbetsliv, men det går på tok för långsamt framåt. Fortfarande är betydligt fler män än kvinnor chefer – och det beror inte på att kvinnor inte vill bli chefer. Män tjänar mer och bli oftare befordrade – det beror inte på att kvinnor saknar kompetens. Tvärt om har kvinnor på svensk arbetsmarknad idag högre utbildning än män, och män och kvinnor vill bli chefer i precis lika hög utsträckning. Förklaringen till det ojämställda arbetslivet stavas normer och strukturer, och det är dessa vi måste jobba med för att öka jämställdhetstakten.

En nyckel för att förändra normer och strukturer är ledningens inställning och agerande. En jämställd ledning och styrelse blir en förebild för den övriga organisationen och visar att ägare och ledning menar allvar med jämställdhetspolicyn, och som förebilder spelar de en stor roll vid tillsättning av nya chefer.

Ägare och valberedning har ett stort ansvar i att säkerställa jämställdhet i styrelsen. På samma sätt har ledningen har ett stort ansvar för jämställdheten när man rekryterar och tillsätter chefer på alla nivåer i organisationen. Det är när ägare och ledning slutar tillåta ursäkter och arbetar systematiskt med jämställdheten på arbetsplatsen som vi gör framsteg.

För att öka takten driver Unionen att:

  • valberedningar måste ta ett större ansvar än idag och förslå mer jämställda styrelser.
  • beslut som resulterar i en befordran inom organisationen ska baseras på kompetens. Rutiner, checklistor, mätetal och statistik är bra verktyg för att bygga bort risken att gå för mycket på magkänslan
  • Alla som rekryterar ska utbildas i kompetensbaserad rekrytering. Mät och för statistik över fördelning av kompetensutveckling och hur viktiga uppdrag fördelas och till vem. Först då vet man hur det faktiskt ser ut och vart insatserna ska riktas

En jämställd arbetsplats är inte bara en grundläggande demokrati- och rättvisefråga, det är även något som alla tjänar på. Arbetsgivare som aktivt jobbar med jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocessen breddar rekryteringsbasen och ökar därmed tillgången till kompetens. En variation av kompetenser och bakgrunder kan bidra med nya perspektiv och i på så sätt öka innovationskraften. Det är med andra ord inte bara rättvist med jämställda arbetsplatser, det är lönsamt också.

Men med nuvarande förändringstakt kommer det att dröja till 2040 innan vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män i svenska bolags ledningsgrupper. Det är tio år senare än FN:s Agenda 2030-mål. Det kan vi inte tillåta. Fackförbund och arbetsgivare, politiker och andra samhällsaktörer behöver synliggöra dessa utmaningar och presentera lösningar.

Marina Åman, Unionens andre vice förbundsordförande