Mammor har 30 procent lägre inkomst
Nyhet 12 November, 2019

Mammor har 30 procent lägre inkomst

Av: Unionen Opinion

I Sverige kreddar vi gärna oss själva för hur bra vi är på jämställdhet. Bäst i klassen, nästan. Vi har en jämställd riksdag, en föräldraförsäkring som ger pappor och mammor samma möjlighet att vara hemma med sina barn, och vi fick tidigare i år full poäng när Världsbankens mätte ekonomisk jämställdhet i olika länder.  Ändå har kampen för lika löner pågått i över hundra år. 1980 blev det lag att betala lika lön oavsett kön. Och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att korrigera osakliga löneskillnader. Ändå går det supertrögt. Kvinnors löner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Och lönegapet är ännu högre bland privatanställda tjänstemän; 16,7 procent.

– De riktigt höga lönerna finns bland tjänstemän i privat sektor. Den som är framgångsrik få en riktigt hög lön, och där drar männen ifrån, säger Erica Lindahl, forskare vid IFAU.

Innan vi får barn så tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket och är chefer i ungefär samma utsträckning. Men så fort man får sitt första barn händer det något. Kvinnor tappar i inkomst (totala summan man får in) och lön (vad man tjänar på sitt jobb per månad) och befordras inte lika ofta. Det här är den så kallade barneffekten.

– Efter 15 år så är kvinnors inkomster ungefär 30 procent lägre. En stor anledning till det är att fler kvinnor jobbar deltid, säger Erica Lindahl.

Ja, kvinnor i alla åldrar och alla branscher jobbar mer deltid än män – och om många i arbetaryrken gör de för att de inte kan få heltid, så är det många tjänstemän som går ner i tid på grund av familjen. Och här har vi en kärnfråga. För vi kan inte se på frågan om jämställda löner i ett vakuum. Det är mycket som påverkar kvinnors och mäns löneutveckling. Vi är alla en del av en ojämställd struktur, med normer och förväntningar. Kvinnor förväntas fortfarande ta huvudansvaret för familjen. Att vabba, ha kontakt med släktingar, städa, köpa nya kläder åt barnen och koordinera kalas är fortfarande i stor utsträckning kvinnliga ansvarsområden, vilket innebär att man inte har lika mycket tid och energi att satsa på karriären. Det här är högst välkänt, vilket innebär att en del kvinnor tenderar att välja yrken och sektorer som är mer familjevänliga redan innan de skaffar barn.

– Vi säger att ungefär 50 procent av inkomstgapet kan härledas till barn, säger Erica Lindahl.

Det brukar också vara så att den som tjänar mest jobbar mest när bäbisen kommer. Och högutbildade kvinnor tenderar att leva tillsammans med högutbildade män.

– Det spelar roll vem du skaffar barn med. Och män är generellt fortfarande ofta något år äldre än sin kvinnliga partner, vilket innebär att han samlat på sig mer arbetslivserfarenhet och därmed kanske tjänar mer när paret skaffar barn.

Vi påverkas också av och lever upp till samhällsnormer. Både män och kvinnor lever med stereotypa och gamla bilder av könsroller.

– Så länge som många kvinnor jobbar mer deltid för att ta hand om barn, så har man en förväntan om att kvinnor ska göra det, och därför blir det rationellt för arbetsgivaren att satsa mer på mannen, säger Erica Lindahl.

Ja, även i de flesta heltidsjämförelser har kvinnor lägre lön för samma yrke i samma bransch. Men behöver vi bry oss i det här? Spelar det någon roll om kvinnor tjänar mindre? Ja, för många par skiljer sig och då får kvinnan inte längre del av en löneökning och erfarenhet mannen fick medan hon var hemma med barn. För vissa innebär det att man stannar i dåliga relationer, för andra att man som kvinna får det knapert som pensionär.
Lönekartläggningar har visat sig vara toppen för att hitta och jämna ut löneskillnader – när de genomförs på riktigt. Men det gör långtifrån alla. Och så länge som det inte finns något som tvingar arbetsgivare att värdera kvinnors lön lika högt som mäns – är kravet tandlöst. Men såklart skulle det gå att jämna ut lönerna i Sverige om viljan fanns där på riktigt.

– Men då behöver vi börja ändra de här stereotypa bilderna av män och kvinnor i grunden. Personligen tror jag också på att medvetandegöra vad som ligger bakom inkomstskillnaderna, så att vi i högre grad gör informerade val, säger Erica Lindahl.

Comments are closed.