“Lönekartläggning gör nytta!”
Jämställdhet 9 Januari, 2018

“Lönekartläggning gör nytta!”

Av: Unionen Opinion

”För varje lönekartläggning kommer nya diskussioner och vi bygger upp en annan syn på lön över tid”, säger Jenny Sandin Sjöholm är ordförande för Unionenklubben på Peab, Peab Support AB, i Ängelholm.

Hur länge har ni jobbat med lönekartläggning?
– Den här lönekartläggningen började vi resonera kring med företaget redan under våren 2017. Vi diskuterade till exempel hur materialet skulle tas fram, hur det skulle redovisas och hur vi skulle hantera skillnader om det skulle framkomma några sådana. Förra lönekartläggningen skedde 2015.

Har kartläggningen bidragit till några förändringar?
– Det har framkommit information som lett till ändringar, men inte av extrem art. En del förändringar som gjordes handlade egentligen inte om någon osaklig löneskillnad. Ändå fångades det upp, vilket vi fackliga såg som positivt. Företaget gjorde inte bara det som är ett måste utan har verkligen sett över lönestrukturen och lönebilden.

– Det här har varit ett jätteprojekt, vi har gått igenom cirka 12 000 anställdas löner.

Har ni sett någon positiv effekt av lönekartläggning hos er?
– Ja vi har haft mycket bra dialoger med arbetsgivaren om olika lönebilder. Det här kan vi fortsätta jobba med framåt och nu har vi samsyn kring frågorna.

Hur har samarbetet fungerat med arbetsgivaren?
– Mycket bra. Vi är en stor organisation vilket gjort arbetet väldigt omfattande, men det har fungerat väldigt bra.

Har du något tips till andra arbetsgivare för att komma tillrätta med oförklarliga löneskillnader?
– Våga ställa frågor till er själva. Vad värderar vi mest och hur värderar vi det.

Hur går ni tillväga när ni gör en lönekartläggning?
– Innan start så är vi med och beslutar hur hela upplägget ska fungera och vilka saker som är viktiga. Själva framtagandet av materialet gör arbetsgivaren. Företaget presenterat materialet i sin helhet. Vi får materialet några dagar innan för att hinna förbereda oss. Efter genomgång och diskussioner resonerar vi om det är något som företaget måste återkomma med som de inte kunnat svara på direkt. Det har de då gjort inom rimlig tid.

 Känner du att ert arbete gör nytta?
– Vi gör verkligen nytta. För varje lönekartläggning kommer nya diskussioner och vi bygger upp en annan syn på lön över tid.