Livesändning – Panelsamtal och politikerdebatt om handeln och kompetensförsörjning
Nyhet 31 Augusti, 2018

Livesändning – Panelsamtal och politikerdebatt om handeln och kompetensförsörjning

Av: Unionen Opinion

Se vårt seminarium om handelsbranschen och hur digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden i grunden. Kompetens blir lätt föråldrad, det som var standard igår kan vara inaktuellt imorgon. Livslångt lärande blir en nödvändighet för att hänga med i utvecklingen.  Därför vill Unionen att det ska bli lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

Det finns ett stort behov av politiska reformer för att rusta arbetskraften i Sverige. Inom handelsbranschen är behovet särskilt stort med anledning av den digitala omställning som branschen går igenom. Utan politiska insatser är det svårt för arbetsgivare och anställda att klara av omställningen.

Digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar för företag och anställda i handelsbranschen. Hushållens och företagens förändrade beteenden kommer att leda till stora förändringar i företagen när våra invanda mönster att handla i butik byts mot ökad e-handel. Samtidigt finns det förutsättningar att skapa nya arbetstillfällen med mer kvalificerat arbetsinnehåll. Framgångsrika handelsföretag – oavsett om det handlar om renodlade e-handelsföretag eller företag med både butiks- och distanshandel – kommer i högre grad att behöva fler tjänstemän med specialistkompetens. Tillgång till välutbildade tjänstemän kommer att vara en konkurrensfördel för företag som vill växa och vara konkurrenskraftiga.

Medverkande:
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Johan Davidson, chefsekonom Svensk Handel
Camilla Brodin, (KD) kommunalråd Täby och ledamot i SKL:s beredning för digitalisering
Khashayar Farmanbar, (S) kommunalråd i opposition Nacka och ledamot i SKL:s beredning för digitalisering
Nathalie Piehl, moderator

Comments are closed.