Lista: Detta stressar oss mest
Nyhet 12 April, 2018

Lista: Detta stressar oss mest

Av: Unionen Opinion

Sex av tio tjänstemän känner sig generellt stressade av sitt jobb och av dem upplever sex av tio tjänstemän att jobbstressen ökat det senaste året. Det visar en ny stressundersökning som Unionen låtit Novus utföra.

Endast hälften av de privatanställda tjänstemännen upplever att de har en god balans mellan arbete och fritid. Fler än fyra av tio av är dagligen tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid. Nära två av tio tjänstemän uppger att de blir kontaktade utanför sin ordinarie arbetstid dagligen/flera gånger i veckan.

Inte ens hälften instämmer i att deras arbetstid räcker för att utföra alla deras arbetsuppgifter.

Det är tydligt att många känner sig stressade på jobbet och har svårt att få tid för återhämtning.

Och vad är det då som stressar oss? Jo, vi har för mycket att göra på jobbet! En tydlig majoritet i Unionens undersökning svarar just att det är för hög arbetsbelastning som stressar oss mest. Därefter är det otydlighet som ställer till det.

Har du koll på vad som stressar oss mest? Här har du hela listan*.

  1. För hög arbetsbelastning 66 %
  2. Otydlighet i vilket ansvar, mandat och befogenheter man har 42 %
  3. Otydligt ledarskap 40 %
  4. Slimmad organisation 35 %
  5. Jobbet tar tid på bekostnad av familj och vänner 27 %
  6. Omorganisationer 25 %
  7. Ständig nåbarhet 24 %
  8. Annat 6 %

*Novusundersökningen ”Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2018”