Ladda ner broschyr: Mobbad, trakasserad, diskriminerad
#Arbetsmiljöveckan 18 Oktober, 2019

Ladda ner broschyr: Mobbad, trakasserad, diskriminerad

Av: Unionen Opinion

Ingen ska behöva utstå mobbning, trakasserier eller diskriminering på sin arbetsplats, men verkligheten är i vissa fall en annan. Respekten för människors lika värde och rättigheter är en facklig kärnfråga. För Unionen är respekten för människors olikheter en prioriterad fråga och en naturlig utgångspunkt för förbundets arbete för lika rättigheter och möjligheter. Det självklara målet måste vara en nolltolerans mot kränkande beteenden.

Här kan du läsa och ladda ner vår broschyr, “Mobbad, trakasserad, diskriminerad”.

Materialet är riktat till arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda och ska fungera som ett stöd för arbetsmiljöombud när en medlem upplever att hen har blivit utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier på arbetsplatsen.