Ladda ner boken “Ge oss en ärlig chans”
Nyhet 8 December, 2017

Ladda ner boken “Ge oss en ärlig chans”

Av: Unionen Opinion

Det finns en bild som alltför ofta saknas i det offentliga samtalet kring migration och arbetsmarknad: invandrades egna erfarenheter och analyser. Därför har Unionen samlat in tio vittnesmål från människor som sökt asyl i Sverige de senaste åren. Vi har bett dem berätta om sin väg in i arbetslivet, om hindren de mött, om vad som fungerade och vad som brustit. Den här rapporten skrivs i förhoppning att beslutsfattare och makthavare lyssnar på och lär av de som berörs närmast – och att Unionen kan bidra i samtalet om vad vi tillsammans kan göra bättre för att öppna dörrar till arbetsmarknaden och samhället.

Intervjuerna har genomförts och författats av Sonja Schwarzenberger. Som journalist har hon skrivit böcker och gjort reportage om folkbildning jämställdhet och svensk arbetsmarknad. I hennes nuvarande roll som senior kommunikationsrådgivare för Arena Opinion hjälper hon organisationer och snälla företag att formulera och nå ut med sina budskap.