Kvinnors jobb på väg att försvinna?
Nyhet 9 Maj, 2019

Kvinnors jobb på väg att försvinna?

Av: Unionen Opinion

Kommer en intelligent, självlärande dator snart att göra ditt jobb bättre och billigare? Kanske. Men det behöver inte göra dig arbetslös. För det finns minst lika många yrken med goda framtidsutsikter. Unionen har koll på vilka tjänstemannayrken i privat sektor som har en ljusnande framtid, och vilka du bör se upp med. I många av de yrken som ligger i riskzonen dominerar kvinnor. 

Världen är i omvandling. Den snabba utvecklingen som vi ser inom automatisering och artificiell intelligens gör robotar kapabla att utföra många arbetsuppgifter både snabbare och snyggare än vad du och jag kan. Det måste inte innebära att du snart står där utan ett jobb, troligen handlar det snarare om en samexistens – fast du kanske inte kommer att ha exakt det jobb du har idag, eller samma arbetsuppgifter.

–  Alla erfarenheter från de 200-300 senaste åren visar att när teknikutvecklingen slår ut jobb, så skapas det också många nya, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Det kan handla om att e-handeln gör att det blir färre butikssäljare, å andra sidan krävs det mer kundtjänstpersonal. I mångt och mycket är det enklare, rutinmässiga jobb och arbetsuppgifter som kommer att försvinna.

–  Jag hörde nyligen en man säga ”Åh, nej, tänk om robotarna inte tar mitt jobb.” Det är en bra inställning. Det är ju inte så att programmen rakt av ersätter människor, men de kan göra saker som är tråkiga, som att analysera 20 000 sidor text på två timmar, så att vi får ägna oss åt roligare arbetsuppgifter. För det finns mycket som robotarna inte kan lära sig, som att förhandla, vara kreativa och interagera socialt på ett smart sätt.

Så om vi spanar framåt, vilka yrken är det då som kommer att öka och minska? Jo, Unionens senaste analys visar att kvinnor bör se upp lite extra. Framförallt kvinnor med rutinmässiga jobb som inte kräver högre utbildning. Av de tjänstemän i privat sektor som jobbar i utsatta yrken är 70 procent kvinnor. Bland ekonomiassistenter är andelen kvinnor hela 87 procent! Män sitter betydligt tryggare. Inom de yrken där det kommer att vara störst brist på kompetent personal om fem år är 70 procent män.

–  Det innebär att kvinnor riskerar att drabbas betydligt hårdare i nästa lågkonjunktur.

Ja, har du ett jobb som kan vara i farozonen, försök att vara förutseende och se till att kompetensutveckla dig. Det behövs bättre möjligheter att växla om. Kräv kompetensutveckling av din arbetsgivare, och Unionen har studiestöd för dem som vill spetsa sig.

–  För en del kommer det räcka med att bygga på befintlig kunskap med ny, medan andra behöver lära sig helt nya färdigheter och byta yrkesbana. Fundera på vad du tror att du kommer behöva för typ av kompetensutveckling i framtiden, säger Katarina Lundahl.

 

Var finns jobben, när AI:n tar över? Vi har listan! 

Framtidsyrken
Tjänstemannayrken i privat sektor där det väntas råda brist på kompetens inom fem år, samt  andel män och kvinnor som jobbar i yrket.

 • Mjukvaru- och systemutvecklare – 82 resp. 18 %
 • Civilingenjörer inom elektronik – 85 resp. 15 %
 • Ingenjörer och tekniker inom elektronik – 87 resp. 13 %
 • Civilingenjörer inom maskinteknik – 81 resp. 19 %
 • Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik – 88 resp. 12 %
 • Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning – 74 resp. 26 %
 • Grundskollärare – 35 resp. 75 %
 • Systemanalytiker och IT-arkitekter – 79 resp. 21 %
 • Grundutbildade sjuksköterskor – 10 resp. 90 %
 • Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering – 77 resp. 23 %
 • Arkitekter och lantmätare – 46 resp. 54 %
 • Läkare – 53 resp. 47 %
 • Förskollärare – 9 resp. 91 %
 • Gymnasielärare – 46 resp. 54 %
 • Systemtestare och testledare – 68 resp. 32 %
 • Civilingenjörer inom logistik och produktionsplanering – 68 resp. 32 %
 • Lärare i yrkesämnen – 55 resp. 45 %
 • Tolkar – 41 resp. 59 %
 • Tandläkare – 49 resp. 51 %

*Anledningen till att lärare finns med bland privatanställda tjänstemän beror både på ett allmänt ökat behov av lärare, samt att det blivit vanligare att de är anställda i privat och inte offentlig sektor – exempelvis på en friskola.

(Källa: Unionens konjunkturrapport våren 2019, där man samkört data från SCB och Arbetsförmedlingen.)

 

Se upp-yrken
Tjänstemannayrken i privat sektor där det väntas råda hård eller mycket hård konkurrens om jobben om fem år, samt andel män och kvinnor som jobbar i yrket.

 • Kontorsassistenter och sekreterare – 24 resp. 76 %
 • Ekonomiassistenter – 13 resp. 87 %
 • Banktjänstemän – 39 resp. 61 %
 • Marknads- och försäljningsassistenter – 28 resp. 72 %
 • Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister – 38 resp. 62 %
 • Kontorsreceptionister – 15 resp. 85 %
 • Journalister – 50 resp. 50 %
 • Hotellreceptionister – 27 resp. 73 %
 • Inköps- och orderassistenter – 34 resp. 66 %
 • Grafisk formgivare – 53 resp. 47 %
 • Resesäljare och trafikassistenter – 27 resp. 73 %
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare – 68 resp. 32 %
 • Fastighetsmäklare – 49 resp. 51 %
 • Telefonister – 29 resp. 71 %
 • Chefssekreterare och VD-assistenter 9 resp. 91 %
 • Fotografer – 64 resp. 36 %
 • Musiker, sångare och kompositörer – 75 resp. 25 %
 • Skolassistenter – 23 resp. 77 %

(Källa: Unionens konjunkturrapport våren 2019, där man samkört data från SCB och Arbetsförmedlingen.)

Comments are closed.