Avtal2020 20 December, 2019

Krav växlade på största avtalsområdet – nu är det skarpt läge i förhandlingarna

Av: Unionen Opinion

På fredagen växlade Unionen krav med arbetsgivarna på det största avtalsområdet inom industrin – Teknikarbetsgivarna. Det avtalsområde som så småningom sätter Märket som är normerande för övriga avtal och branscher vad gäller bland annat nivå på löneökningarna.

Målet med 2020 års avtalsrörelse är att det ska bli mer pengar i plånboken och mer pengar ska betalas in till Flexpension för våra medlemmars framtida pensioner. Unionens uppfattning är att löneutvecklingen behöver vara stabil över tid och inte svänga upp och ned med konjunkturen. Oavsett vad man tänker och tror om konjunkturen just nu, ska löneökningstakten ta sikte på vad företagen kan bära i ett långsiktigt perspektiv.

” Tre procent är en väl avvägd löneökningsnivå. En nivå som ger reallöneökningar och som tar hänsyn till företagens konkurrenskraft. Inte för högt och inte för lågt. Helt enkelt bästa möjliga.” – säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

“Föräldraledigheten innebär negativa konsekvenser för löneutvecklingen. Detta måste få ett slut. Därför ställer vi krav på en handlingsplan för att förhindra negativa effekter av föräldraledighet.” fortsätter Martin Linder.

De gemensamma krav Unionen kommer driva på hela industriområdet är bland annat:

  • 3,0 % löneökningsnivå
  • Fortsatt avsättning till flexpension
  • Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering
  • Krav på att det upprättas en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra negativa effekter till följd av frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet.

Du kan läsa mer om de gemensamma kraven inom industrin här.

Branschspecifika krav på avtalsområde Teknikarbetsgivarna

Kraven på avtalsområde Teknikarbetsgivarna innehåller – utöver de gemensamma kraven för hela industrin – även branschspecifika krav.

  • Tjänstemän som jobbar obekväma arbetstider ska förutom ekonomiskt även ersättas med ledig tid
  • En bättre ordning på vilka tjänsteman som ska kunna avtala bort regler i arbetstidsavtalet
  • Stärka jämställdheten genom löneutfyllnad vid VAB

Kraven ställs utifrån en avtalsperiod om 12 månader. Nuvarande avtal löper ut sista mars 2020 och målet är att ha ett nytt avtal på plats innan dess.

Om du vill veta mer om Märket och lönenormering så klicka här: Allt om märket. 

Du kan följa avtalsrörelsen på unionen.se/avtal2020