Nyhet 5 Juli, 2018

Kort om “Släpp fram kraften”

Av: Unionen Opinion

Här får du en kortversion av boken ”Släpp fram kraften” där Unionen lyfter fram tio exempel på olika initiativ, verksamheter och projekt som alla har gemensamt att de visat på goda resultat vad gäller arbetsmarknadsetablering. Mot bakgrund av de erfarenheter som kommit fram i intervjuerna vill Unionen lyfta framgångsfaktorer för att öppna dörrarna till arbetslivet för nyanlända. En stor andel av Sveriges utlandsfödda med högskoleutbildning har ett jobb som inte motsvarar deras utbildningsnivå. Det är förstås ett stort resursslöseri och initiativ från arbetsmarknadens aktörer avgörande för att det ska bli bättre. Här har vi samlat tips och inspiration för dig som vill verka för en bättre etablering på arbetsmarknaden i Sverige.