IT & telekom 18 September, 2018

Kompetensutveckling och livslångt lärande i fokus i IT-branschen

Av: Unionen Opinion

Unionen fick förmånen att prata med två riksdagsledamöter om kompetensutveckling och livslångt lärande. Här berättar Tobias Billström (M) och Per-Arne Håkansson (S) om deras syn.

Det var 7 september 2018, i samband med att Unionen arrangerade ett seminarium i Malmö, med fokus på branschen IT och telekom, om hur digitalisering, automatisering och globalisering förändrar arbetsmarknaden i grunden. Med i samtalet var Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen, Per Tryding, Vice VD Handelskammaren, Tobias Billström (M), riksdagsledamot samt gruppledare, Per-Arne Håkansson(S), riksdagsledamot näringsutskottet och Kristian Randel, HR-chef Orango. Se hela seminariet här:

Unionen vill se:

1. Ett studiemedelssystem anpassat för yrkesverksamma
Endast tre procent av studielånet för högskolestudier gick förra året till studenter över 39 år. Systemet fungerar inte för yrkesverksamma som behöver vidareutbilda sig. För att ändra på det behöver till exempel bidragsbeloppet höjas för dem som behöver utbilda sig av arbetsmarknadsskäl. Fribeloppet behöver också höjas så att det blir lättare att kombinera arbete på deltid med studier utan att studiemedlet minskas av arbetsinkomsten och åldersgränserna behöver flyttas uppåt.

2. Fler högskoleutbildningar anpassade till yrkesverksammas behov
Regeringen måste ge universitet och högskolor tydliga direktiv att utbildningsinsatser som riktar sig till yrkesverksamma ska prioriteras högre än idag. Resurstilldelningssystemet behöver också i större utsträckning än i dag gynna utbildningar som både innehållsmässigt och till formen riktar sig till och är anpassade efter yrkesverksammas förutsättningar.

3. Fler kortare utbildningar på yrkeshögskolan
För att snabbare komma åt kompetensbristen och underlätta yrkesverksammas vidareutbildning måste fler kunna läsa enstaka kurser inom yrkeshögskolan. Det behöver också finnas fler kortare utbildningsprogram.

4. Högskolorna ska erbjuda validering av reell kompetens
Personer som befinner sig mitt i yrkeslivet och som behöver vidareutbilda sig har betydligt fler kompetenser än vad som finns dokumenterade på papper. För att korta utbildningstiderna behöver möjligheterna till validering av befintlig kompetens bli bättre än idag. Det här kan bli viktigt inte minst vid en konjunkturnedgång, när många blir uppsagda och behöver ta sig vidare på arbetsmarknaden.

Comments are closed.