“Jag är orolig för tysta arbetsplatser”
Nyhet 10 Mars, 2020

“Jag är orolig för tysta arbetsplatser”

Av: Unionen Opinion

Skyddsombuden, eller arbetsmiljöombuden som de heter i Unionen, är högaktuella i både media och riksdag. Politikerna som gett sig in i frågan har förslag som spänner från att utöka tillträdet för ombuden, till att utreda och utvärdera verksamheten med regionala arbetsmiljöombud från facket. Några vill avveckla fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud och ersätta de regionala skyddsombuden med inspektörer eller fristående konsulter. Men politikernas argument bygger på okunskap och rena felaktigheter, menar Annica Hedbrant, arbetsmiljöexpert hos Unionen.

Unionens arbetsmiljöombud jobbar för sunda och säkra arbetsplatser. De arbetar för att risker och brister i arbetsmiljön inte ska skapa negativa konsekvenser för kollegor, arbetsgivare och samhälle. De är hjältar som stärker de anställdas röst, med kunskap som redskap och lösning genom samverkan och samförstånd som mål. Hur man kan tycka att det är dåligt är obegripligt.

Debatten har präglats av påståenden som saknar koppling till tjänstemännens arbetsmiljö och arbetsmiljöombudens viktiga roll, inte minst som aktiva och viktiga deltagare i arbetet mot stressrelaterad ohälsa. De fackliga arbetsmiljöombuden har inte pratats med utan om, vilket Hedbrant tycker är oansvarigt.

Arbetsmiljöarbete handlar om just de risker och brister som finns på varje specifik arbetsplats, det är därför alltid högaktuellt. Dessutom hanterar regerverket specifikt de risker och brister tjänstemännen ofta möter, som ohälsosam arbetsbelastning och bristande återhämtning, tydlighet och ledarskap. Den psykosociala arbetsmiljön och tjänstemännens inflytande i frågorna är viktigare än någonsin.

Om politiker inte förstår vinsterna med att facken deltar i arbetet mot en bättre arbetsmiljö, behöver de först och främst kunskapshöja sig, fortsätter Hedbrant.

De kan börja med att prata med oss på facket och med arbetsmiljöombuden som kämpar för hälsosamma och hållbara arbetsplatser varje dag.

Att den nuvarande modellen finns betyder tvärtom att arbetsgivarna slipper konflikter och konsekvenser, fortsätter hon.

De fackliga arbetsmiljöombuden verkar för att lagen ska efterlevas utifrån samverkan. Det betyder att många arbetsplatsproblem kan lösas innan det blir svårare följder. Arbetsmiljöombuden är oerhört kunniga och väldigt uppskattade av många arbetsgivare, det är märkligt att någon som värnar om hållbarhet och konkurrenskraft skulle verka för att avskaffa dem.

På frågan om varför det är viktigt att den fackliga kopplingen till arbetsmiljöombuden finnas kvar är svaret självklart.

För att facket stärker ombudets kunskap, röst och mandat. Samverkan bygger på att arbetsgivare och arbetstagare är jämnstarka parter som hittar gemensamma lösningar trots att deras perspektiv kan vara olika. Arbetsmiljöombudets röst måste vara stark även om arbetsgivaren inte vill lyssna, och det blir den tack vare sin fackliga koppling.

Jag är inte orolig för arbetsplatser med olika uppfattningar, fortsätter Annica Hedbrant. Sådana skapar ofta konstruktiva lösningar om man bara lyssnar på och respekterar varandra. Men jag är orolig för tysta arbetsplatser och att de politiska förslag som nu finns kommer skapa just sådana.

Comments are closed.