Intervju: Tomas Cadavid Bovin
Nyhet 25 Juni, 2018

Intervju: Tomas Cadavid Bovin

Av: Unionen Opinion

Tomas Cadavid Bovin har vuxit upp i Colombia där han utbildade sig till arkitekt och han läste sin master i stadsplanering i Sydney. Tomas mamma är från Sverige men han har aldrig lärt sig språket eller varit i Sverige. Tomas arbetade både i Colombia, Mexiko, Australien och Tyskland innan han kom till Sverige förra året, 2017. Tomas var nyfiken på Sverige efter alla år och ville ge landet en chans.

– Jag började på sfi i Täby och försökte skapa nätverk genom att gå på olika språkcaféer, berättar Tomas. Jag blev rekommenderad att börja på SIFA (Stockholms intensivsvenska för akademiker) vilket jag gjorde. Det har fungerat jättebra och jag lärde mig snabbt att prata svenska. Nivån är bra för akademiker, alla som går här vet hur det fungerar att studera och tempot är snabbare. Alla vill lära sig svenska och alla kämpar, vi pratar bara svenska med varandra, säger Tomas.

 

»Nivån är bra för akademiker, alla som går här vet hur det fungerar att studera och tempot är snabbare. Alla vill lära sig svenska och alla kämpar, vi pratar bara svenska med varandra.«

 

Tomas fick även tips om öppet hus där Sfinx presenterade sitt program. Tomas sökte och efter intervju blev han antagen. Tomas har gjort auskultation på KTH och tycker det är bra att få kontakt med KTH. Han skulle vilja läsa mer på KTH än enstaka kurstillfällen men det är också svårt att få ihop med språkstudierna och just nu prioriterar Tomas svenskan. För att få behörighet att söka till universitet och högskola krävs godkänt på svenska som andraspråk, nivå 3. Tomas läser nu på nivå 1. Han tycker att Sfinx-programmet fungerar mycket bra. Nivån på språkstudierna är snabb, varje nivå är 9 veckor och tempot är högt.

– Lärarna på SIFA är jättebra. De är pedagogiska och uppmärksamma på vår kunskapsnivå. Lärarna är bra på att anpassa, undervisningen är svår ibland men man får alltid hjälp. Vi måste lära oss snabbt, det är bra för vi har inte mycket tid, vi vill börja jobba, säger Tomas.

Sedan en månad tillbaka har Tomas en mentor och han berättar att det är värdefullt.

– Jag har bett min mentor om att vi ska titta på mitt cv och personliga brev tillsammans, säger Tomas. Nätverk och kontakt med arbetsmarknaden är så viktigt. Svenskan gör stor skillnad i möjligheten att få jobb det märker jag, säger Tomas. Om jag inte hade kommit i kontakt med Sfinx vet jag inte hur det hade gått, det hade varit jättesvårt, säger Tomas.

Läs hela boken här: Släpp fram kraften – 10 smarta jobbvägar för nyanlända högskoleutbildade

Skribent: Catharina Bildt Grape