Intervju Internationellt fackligt arbete – grunden till solidaritet och bättre arbetsvillkor
Internationellt 9 Maj, 2018

Internationellt fackligt arbete – grunden till solidaritet och bättre arbetsvillkor

Av: Unionen Opinion

Europadagen 9 maj 2018

Unionens internationella fackliga arbete handlar i grunden om att värna, förändra och förbättra villkoren för alla arbetstagare. Ett arbete som blir tydligare och tydligare med ökad globalisering, teknikutveckling och fler som arbetar internationellt.
– Om vi hjälper varandra till schystare villkor och bättre facklig verksamhet i alla länder kommer det att gynna oss gemensamt. Inte minst för att vi hindrar den negativa konkurrensen som bygger på låga löner, dåliga arbetsvillkor eller farliga jobb, säger Peter Hellberg, 1:e vice ordförande Unionen.

I en tid då globaliseringen ökar, fler tar chansen att arbeta utomlands och många företag verkar på en global arena, ökar också vikten av internationellt fackligt arbete. Även Sveriges medlemskap i EU påverkar svensk arbetsmarknad. Unionens internationella fackliga arbete drivs inom ramen för TCO eller i allianser med andra svenska och nordiska fackförbund och kan röra allt ifrån arbetsmarknadslagstiftning, socialförsäkringens utformning och olika näringspolitiska frågor till förbundets hjärtefrågor om kompetensutveckling och stress och press i arbetslivet. Och det handlar om att påverka allt ifrån den enskilde svenske EU-parlamentarikern till politikerpåverkan mot kommissionen och EU-parlamentet.
– Det är många som är intresserade av Unionens fackliga arbete om exempelvis jämställdhet, gränslöst arbetsliv och kompetensutveckling. Frågorna är relevanta och står på högkant i stora delar av Europa – hur vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga i en värld där tekniken springer snabbare och snabbare och där många nya industriländer också vill vara med och dela på kakan, säger Peter Hellberg.

Han fortsätter:
– Vi i Unionen står för ett arbetsliv där schysta villkor dominerar och vi måste fortsätta vara ledande när det gäller kompetens. Det handlar om hur vi kan vidareutveckla vår kunskap och ledande position utan att ge avkall på det vi tror på, säger Peter Hellberg.

Vad konkret har Unionen åstadkommit på EU-nivå?
– Det tydligaste exemplet på det som händer nu är det nya förslaget kring ett skydd för visselblåsare. Annars är det, som så mycket av det internationella arbetet, svårt att peka på exakta saker. Mycket handlar om att komma överens och kompromissa sig fram till lösningar i arbetslivet som är så bra som möjligt för så många som möjligt.
– Det vi i Unionen försöker visa är att en hög facklig organisationsgrad är av stor betydelse. Ju fler vi är desto bättre fungerar den svenska modellen och gör att arbetstagarna får inflytande på riktigt.

Svenska och nordiska fackförbund har en generellt hög organisationsgrad, även bland tjänstemän. Bland annat har Unionen fått ta emot flera priser gällande medlemsrekryteringsarbetet. En av de största federationerna förbundet är med i heter UNI Global Union, som är för den privata tjänstesektorn och som finns över hela världen. 2014 blev Unionen prisade för den bästa tillväxten av alla fackförbund inom UNI Global Union.
– Vi hade den högsta medlemstillväxten och det bästa organiseringsarbetet i hela världen! I ett internationellt perspektiv gör det oss unika, säger Peter Hellberg.

Priser och utmärkelser till trots. Mycket internationellt arbete sker i det dolda.
– Vissa saker är lyckade för att de inte syns. Det handlar helt enkelt om att vara vakthund mot förslag som skulle slå dåligt i vårt arbetsmarknadssystem. Jag tänker till exempel på förslaget om minimilöner som kommer ganska ofta från internationellt fackligt håll. Då vill vi alltid ha in skrivelser som ”i de system där det passar och där parterna vill ha det, där ska vi ha minimilön”. För vi behöver inte den skrivningen i Sverige, det regleras via kollektivavtal. Och även om detta är ett omfattande och viktigt arbete är det inget som blir tidningsrubriker, säger Peter Hellberg.

Vad betyder Europadagen för Unionen och förbundets arbete?
– Europadagen är en manifestation för att vi i Europa försöker gå åt samma håll och har samma mål och strävan. Om vi hjälper varandra till bättre villkor, till bättre facklig verksamhet i alla europeiska länder så kommer det att gynna alla arbetstagare, säger Peter Hellberg.