Industrisamtal med regeringen – att rusta för konjunkturskifte och omställning
Industri & Teknik 14 Maj, 2018

Industrisamtal med regeringen – att rusta för konjunkturskifte och omställning

Av: Unionen Opinion

Den tredje maj ägde det tionde industrisamtalet för denna mandatperiod rum mellan regeringen, Industrirådet och Almega. Temat siktade in sig på att rusta för konjunkturskifte och omställning. Under tidig eftermiddag samlades cirka 70 personer från företag, arbetsmarknadens parter, myndigheter och andra aktörer för att diskutera frågeställningen under en workshop.

Inledningsvis låg fokus på vad företagen själva kan göra för att hantera en konjunkturnedgång och stå starka när det vänder upp igen. En panel med representanter från fackförbund och arbetsgivare delade med sig av sina lärdomar från förra krisen. I panelen deltog Marie-Louise Frennesson, vice klubbordförande på ABB:s Unionenklubb i Ludvika, och gav sin syn på frågan.

Därefter följde en diskussion om vad det offentliga kan göra för att förbereda Sverige inför nästa konjunkturnedgång. Deltagarna fick bland annat fick ta del av erfarenheter från Trollhättan, som lyckats vända en situation från hög till låg arbetslöshet på några år. Även Almi berättade om vad de gjorde under förra krisen för att försöka fylla en del av det tomrum som de vanliga bankerna lämnade efter sig när de blev mer restriktiva i sin kreditgivning i samband med konjunkturnedgången.

När det gäller vad regeringen kan göra i förväg lyfte många, däribland Unionen, att det krävs betydande förändringar i utbildningssystemen för att bättre kunna fånga upp och vidareutbilda yrkesverksamma personer. Det är viktigt både nu, när företagen skriker efter viss kompetens, men också i en konjunkturnedgång då arbetslösheten ökar.

Flera deltagare lyfte också fram att det på mindre orter kan ha ett högt pris att säga upp personal, eftersom det kan vara svårt att hitta personer med rätt kompetens att rekrytera på orten när det vänder. Ett utbyggt system för korttidsarbete, som gör att företagen inte i lika stor utsträckning behöver säga upp personal i en tillfällig svacka, lyftes av många fram som en viktig pusselbit. En annan slutsats var att det är viktigt särskilt för staten att vara väl förberedd, att ha sett över regelverk i god tid och se till att det finns möjligheter för befintliga aktörer, som till exempel Almi och Svensk Exportkredit, att ta en större roll i kristider.

Efter den inledande workshopen med experter följde ett så kallat högnivåmöte, lett av näringsminister Mikael Damberg där även finansminister Magdalena Andersson och Unionens ordförande Martin Linder fanns med runt bordet. Martin delade med sig av sina erfarenheter från när krisen slog till förra gången när han var klubbordförande på Volvo, och beskrev tydligt att utvecklingen på högskolor och universitet under de senaste åren har gått åt fel håll – utbildningarna riktar sig i allt mindre utsträckning till personer som är lite äldre och redan har betydande yrkeserfarenhet. Unionen arbetar vidare på alla möjliga sätt för att den enormt viktiga frågan om utbudet av kompetensutveckling för yrkesverksamma ska matcha tjänstemännens och företagens kompetensbehov på bästa möjliga sätt.

Comments are closed.