Nyhet 8 November, 2017

Hur attraktivt är New York för svenskar och svenska företag? – Så kan vi stötta svenskar i USA!

Av: Unionen Opinion

Arbetslivet förändras och allt fler jobbar utomlands. Det är bra! Men hur ser man till att det funkar så schyst som möjligt? #unionenpopupny

Leif Pagrotsky, generalkonsul i New York bekräftade att New York är den hetaste men också tuffaste marknaden i hela världen och om man lyckas i New York så lyckas man överallt. Han berättade att företag i USA som marknadsför kollektivavtalsliknande förmåner ofta blir lyfta som förebilder. Att schysta villkor ger ”employer branding” och konkurrenskraft. Leif Pagrotsky ansåg också att Unionens kampanj var helt unik i sitt slag eftersom han aldrig hört talas om att ett fackförbund gjort något liknande.

Emre Berge Ergenekon från företaget Bontouch lyfte flera olika praktiska problem som de har ställts inför under resans gång när de etablerar sig i USA och att de lär sig för varje gång de anställer. Emre berättade att förberedelse är viktigt och att de har ett program som de kallar ”onboarding” som ska hjälpa svenskar som flyttar till USA att få så bra stöd som möjligt i allt från att ordna bostad, att öppna bankkonto och ordna försäkringar med mera. Han berättade också att Bontouch väljer att konkurrera med schysta villkor när de rekryterar ny personal i USA.

Förberedelser är viktigt – tänk efter före

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen, slog fast att det är bra att svenskar vågar prova att arbeta utomlands. Sverige är en del av global ekonomi. Det är till exempel bra för individens kompetensutveckling men också Sveriges konkurrenskraft. Men Henrik uppmanade alla de personer som vill testa att jobba utomlands att de ska våga följa sin dröm men att man ska vara noga med förberedelserna så att man inte hamnar i problem senare.

Ett mycket trevligt panelsamtal som slutade i att det finns många utmaningar men att det finns minst lika många möjligheter för den som vågar. Kort sagt – tänk efter före.

Comments are closed.