Högtryck i konsultbranschen
Nyhet 21 Juni, 2021

Högtryck i konsultbranschen

Av: Unionen Opinion

Det rådet högtryck i konsultbranschen. Ja, så pass att man har svårt att hitta folk, framförallt IT-konsulter. Även industrin ser urstark ut. Här analyserar Unionens chefsekonom Katarina Lundahl läget på arbetsmarknaden just nu. Och vad nuläget säger om framtiden.

Krisbranscher vänder. Anställningsplanerna, enligt KI:s barometerundersökning, ökade tydligt under maj månad i de kvarvarande krisbranscherna. För researrangörerna var det i maj första gången sen pandemin bröt ut som fler företag planerar öka antalet anställda än som kommer att minska sin bemanning. I hotell och restaurangbranschen var motsvarande nettotal i maj till och med högre än för näringslivet totalt.

Den här bilden bekräftas också av Unionens egen data över förhandlingsärenden. Antalet ärenden om arbetsbrist och organisationsförändringar inom Unionens bransch service och tjänster, där bland annat besöksnäringen ingår, låg i maj mer än 20 procent lägre än under årets första kvartal och 45 procent lägre än i höstas.

Även om vissa företag har det fortsatt tufft är därför vår blid att det har vänt. Det bådar gott för till exempel unga och de som tidigare jobbat i dessa branscher. Många kommer att kunna få jobb över sommaren och framöver.

Högtryck och svårt att rekrytera för konsultföretagen. Konsultbranschen hade det tufft inledningsvis under krisen, men har nu fullt upp av främst två skäl: Vissa företag avvaktar fortfarande med att anställa, trots bättre tider, och tar in konsulter i stället. Konsulter plockas också in för att man inte hittar den kompetens som behövs. Våra Unionenklubbar vittnar om just detta och ett ökat anlitande av konsulter under våren, särskilt inom industrin.

Det förbättrade efterfrågeläget för konsultbranschen syns också tydligt i vår egen data. Antalet förhandlingar om uppsägningar på grund av arbetsbrist i Unionens bransch konsult och finans hade i maj minskat med 40 procent jämfört med snittet för det första kvartalet i år.

Det är nu tydligt att konsultföretagen istället letar med ljus och lykta efter folk att anställa, men har svårt att hitta dem. Anställningsplanerna för konsultbolagen har ökat kraftigt den senaste tiden, samtidigt som andelen konsultföretag som anger att de har brist på arbetskraft skjutit i höjden. Det gäller särskilt IT-konsulterna. 60 procent av konsultföretagen rapporterar att det nu är brist på den typen av arbetskraft att anställa, enligt KI-barometern.

Skenande kompetensbrist att vänta. Den snabbt stigande konsultbristen är en föraning av den skenande kompetensbrist som kommer uppstå brett i näringslivet framöver, när fler företag väljer att öka personalstyrkan. Det är viktigt att företagen inte bara slentrianmässigt tar in konsulter. Är behoven långsiktiga måste man också hitta permanenta lösningar. Och att rekrytera kvalificerad kompetens kommer att vara en stor utmaning framöver. Företagen måste bli bättre på att titta inåt och lägga upp en egen kompetensstrategi. Det gäller särskilt den eftertraktade IT-kompetensen.

Urstark utveckling för industrin. Svensk industri har haft en fantastisk utveckling det senaste halvåret, på bred front – i princip alla delar av tillverkningsindustrin går nu starkt. Enligt Unionens fackklubbar ökar man nu antalet anställda i alla delbranscher inom industrin, framför allt på arbetarsidan, samtidigt som man investerar stort i ökad kapacitet.

Det är alltså full verkstad i svensk industri just nu. Men det är en sak som man just nu inte gör – säger upp folk. Antalet förhandlingar om uppsägningar låg i maj på mycket låga nivåer för industrin, faktiskt lägre än innan krisen bröt ut. Det är en stark scenförändring jämfört med hur det såg ut i höstas. Antalet förhandlingsärenden för branschen industri och teknik låg i maj hela 60 procent lägre än i höstas. Min tolkning är att man under hösten gjorde en hel del neddragningar och ommöbleringar. Nu har man gått vidare och fokuserar på expansion och att säkerställa produktion och leveranser. Optimismen inom svensk industri är påtaglig och jag delar den. Svensk industri har alla förutsättningar att gå starkt under lång tid framöver. Det kommer fortsätta att ge viktigt bränsle till hela den svenska arbetsmarknaden.

 

Comments are closed.