Intervju Marina Åman – Unionens arbete för en inkluderande arbetsmiljö är viktigt!
HBTQ-priset 2018 1 Juli, 2018

Marina Åman – Unionens arbete för en inkluderande arbetsmiljö är viktigt!

Av: Unionen Opinion

Marina Åman är Unionens 2:e vice ordförande. I hennes arbete ingår att, tillsammans med Martin Linder som är förbundsordförande och Peter Hellberg som är förste vice ordförande, leda den dagliga verksamheten i förbundet. Vi är de som, tillsammans med övriga i förbundsstyrelsen, ytterst fattar beslut, vi är även talespersoner för förbundet och arbetar med opinionsbildning, förklarar Marina.

Marina berättar att uppdraget som andre vice ordförande är varierande och stimulerande. ”Det bästa med mitt arbete är det nära samarbetet med de förtroendevalda, människor som brinner för något”, säger Marina.

”Det ger mig energi och en känsla av att det jag gör, faktiskt gör skillnad.”

Marina poängterar att Unionens arbete för en inkluderande arbetsmiljö oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är viktigt. ”Det är väldigt enkelt och självklart för mig, en helt grundläggande värdering om allas lika värde. Jag förstår faktiskt inte, vad spelar det för roll vem du är kär i och lever med eller hur du väljer att gå klädd?”

”Det handlar till syvende och sist om att kunna gå till jobbet utan att ha ont i magen.”

Enligt Marina är det en arbetsmiljöfråga att alla ska kunna vara sig själva på jobbet. ”Om jag ska kunna nå hela min potential på jobbet, vad spelar det då för roll om jag kommer till arbetet med kjol eller byxa, om jag bär make-up eller inte?”, undrar Marina.

Marina är en av dem som varit pådrivande i arbetet med hbtq-frågorna inom förbundet och menar också att det är en förutsättning för arbetet att högsta ledningen i ord och handling tar ansvar för frågorna. Sedan 2011 delar Unionen årligen ut sitt hbtq-pris till en arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetar för inkludering oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. ”Vi gör det för att visa på goda exempel och sprida insikt om att många arbetsgivare gör bra saker”, säger Marina. ”Det är också ett sätt att skapa uppmärksamhet och medvetande kring hbtq-personers vardag.”

Unionen deltar även aktivt på Pride-festivaler i olika delar av landet, förklara Marina. ”Det är viktigt att Unionens arbete inte enbart sker en vecka, under Stockholm Pride, de andra 51 veckorna under året är lika viktiga.” Sedan berättar Marina en anekdot från när hon besökte Pride i Stockholm med sin son. ”Vi var på Pride och jag stötte ihop med Alfie som är ordförande i Transföreningen FPES. Jag blev först lite osäker på hur min son skulle reagera, men sonens enda reaktion var att han sa till Alfie, vilken fin klänning du har.”

Marina berättar att Unionen tagit fram diverse stödmaterial till förtroendevalda och medlemmar, bland annat en checklista för hur du kan bidra till en inkluderande arbetsmiljö oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Hon säger sedan att Unionen även behöver stärka de förtroendevalda, ”Vi behöver stötta dem så att de vågar säga ifrån om de upplever att arbetsklimatet är dåligt eller att någon far illa på arbetsplatsen”.

Marina kommer sedan in på ledares roll i arbetet för en inkluderande arbetsmiljö. ”Chefens roll är att föregå med gott exempel, det är först när ledningen tar ansvar på riktigt som ett inkluderande arbetsmiljöarbete blir framgångsrikt.” Det är viktigt att företag har en tydlig policy där det framgår att kränkningar och olika former av trakasserier inte accepteras, men det räcker inte. För att arbetet ska drivas igenom i hela organisationen måste ledningen vara pådrivande och tydliga i frågan.”

Arbetet med hbtq-frågor har utvecklats mycket under de senaste åren. Med ny kunskap ökar förståelsen för hbtq-personers vardag men ny kunskap medför också nya begrepp att förstå och förhålla sig till menar Marina. ”Vi får inte göra det krångligare än vad det är, det får inte bli så att rädslan för att säga fel sak blir ett hinder och i förlängningen bromsar arbetsmiljöarbetet. Det här är inte en fråga om att vara politiskt korrekt, det här är i grund och botten en arbetsmiljöfråga”, poängterar hon.

Den 1:a augusti delar Unionen ut sitt HBTQ-pris till Sveriges HBTQ-vänligaste arbetsplats 2018. Vinnaren  presenteras i samband med EuroPride. Priset delas ut samma kväll i Prideparken (Östermalms IP) i Stockholm.

 

Källa: “Arbetsplatser i regnbågens alla färger”, en bok skriven av Anna Delsol på uppdrag av Unionen.