Intervju Handelns tjänstemän vill bidra till bättre hållbarhet i branschen
Handel 4 December, 2020

Handelns tjänstemän vill bidra till bättre hållbarhet i branschen

Av: Unionen Opinion

Hållbarhet är en ödesfråga för hur företag ska kunna bedriva sin verksamhet och försvara sin plats på marknaden. Därmed blir det också en facklig fråga. Unionens färska rapport visar att de anställda i handeln vill vara aktiva i företagens hållbarhetsarbete.

– Hållbarhet är en väldigt viktig fråga som vi har under bevakning. Men den kanske inte har lyfts lika mycket i handeln som i exempelvis industrin, säger Unionens vice ordförande Peter Hellberg.

Rapporten som bygger på en enkät med 1 290 Unionenmedlemmar i handelsbranschen visar att hållbarhet är en central fråga. Ökat fokus på hållbarhetsfrågor är efter e-handelns utveckling det som flest anger som en faktor som påverkar deras företags verksamhet. Och nära tre fjärdedelar instämmer i att handelns företag behöver ta ett ökat ansvar för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Det är också många som kan tänka sig att själva engagera sig mer i arbetsgivarens hållbarhetsarbete och ungefär hälften av de svarande säger att de redan försöker påverka arbetsplatsen i mer miljö- och klimatvänlig riktning.

Men hur ska man gå tillväga?

– Det är viktigt att titta på hela kedjan: inte isolera exempelvis tillverkningen av varorna som säljs, utan det handlar ju också om transporter, lokaler, konferenser, resepolicys… säger Peter Hellberg.

Det är komplexa frågor, men Peter Hellberg understryker att det inte handlar om att tjänstemännen som är intresserade av förbättrad hållbarhet måste lära sig allt.

– Det handlar om det kollektiva kunnandet, att alla kan dra sitt strå till stacken. Om du till exempel är logistiker eller inköpare kan du påverka inom just ditt område.

Samtidigt finns det också förbättringspotential för kompetensutvecklingen på området. Det är mindre än hälften av de svarande som anger att miljö- och klimatfrågor finns med i utbildning och kompetensinsatser hos deras arbetsgivare.

Förutom att göra insatser i sin yrkesroll går det förstås också att påverka företaget genom det fackliga arbetet.

– I samverkan kan man sätta ramar, strukturer och policys för att verksamheten ska bli mer hållbar. Vi har också pratat om att man skulle kunna ha hållbarhets- eller miljöombud på samma sätt som man har arbetsmiljöombud.

Unionen har tagit fram en checklista med exempel på policys och certifieringar inom hållbarhet. Att föreslå att resepolicyn och inköpspolicyn ses över ur ett hållbarhetsperspektiv eller att företaget genomgår en miljöcertifiering av något slag är exempel på hur de anställda kan bidra till en mer hållbar verksamhet.